Het Devel diner Het Devel diner


Na het succes van de stamppotmaaltijden van afgelopen jaren willen we nu starten met een nieuw project: het Devel Diner. Een 3-gangen maaltijd voor iedereen. Eens in de twee maanden. Kosten € 5,- per persoon, incl. 1 consumptie.


De eerste keer zal dit zijn op vrijdag 22 november, inloop vanaf 17.30 uur. Aanmelden is gewenst, want vol = vol.  Aanmelden kan via  of tel. 06 41 19 08 11.

Wij hebben er heel veel zin in.

Jacomien Verschoor, Annelies Bakker,  Corrie Hekman
 
 
Develhofsoos Develhofsoos
Een jongen droomde van een huis dat veel mooier was dan zijn eigen hutje. Op een avond, toen de zon onder ging, zag hij dat er ver weg op een van de heuvels aan de overkant een huis stond met gouden vensters dat straalde als met edelstenen versierd. Hij besloot om naar dat huis van zijn dromen te gaan, dan zou hij helemaal gelukkig zijn.
De volgende dag ging hij op weg. De weg er naar toe was langer dan hij gedacht had. Tegen de avond kwam hij er aan.
Toen hij het van dichtbij zag, was hij diep teleurgesteld. Het huis had geen gouden vensters. Van verdriet en moeheid viel hij in slaap. Maar hoe groot was zijn verbazing toen hij in de morgen wakker werd en naar de overkant keek. Daar, ver weg op de groene heuvel zag hij een ander huis met gouden vensters, die flonkerden zoals hij nog nooit gezien had. Toen hij er vol verwachting naar toe ging, zag hij tot zijn grote verbazing dat het zijn eigen hutje was.

Daarom leert de Bijbel ons dat we ons niet moeten verkijken op wat anderen hebben, maar kijken naar wat we zelf hebben en dat we daar iets mee mogen doen tot zegen van anderen en tot eer van Gods naam. Het was een gezellige middag, er waren weer leuke prijsjes te winnen bij de bingo, dus mensen schroom niet en kom.  

Wij wensen de zieken een voorspoedig herstel en tot ziens.

De volgende soos is dinsdag 19 november, van 14.00-16.00 uur. Welkom.

Ans van der Harst, Develhofsoos

 
 
Vorming & Toerusting Vorming & Toerusting
Het programma 2019/2020 van de taakgroep 'Vorming en Toerusting' is beschikbaar! 

Vanaf begin september tot half juli 2020 kunt u bijna elke week een activiteit bijwonen. Een breed programma dat velen zal interesseren.

Er is een groot aanbod van lezingen over kerk en maatschappij en over allerlei facetten van het christendom, inclusief een uitgebreide cursus betreffende het christelijk geloof. Daarnaast zijn er ook weer diverse muziekavonden, die elk jaar door meer mensen ontdekt en gewaardeerd worden.

Naast de bijeenkomsten die door Vorming & Toerusting zijn geïnitieerd, zijn er in het programma ook activiteiten opgenomen die de moeite waard zijn om onder uw aandacht te brengen maar die door anderen georganiseerd worden.

De bijeenkomsten zijn voor iedereen. Of u wel of geen lid bent van een kerk of parochie maakt niet uit. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld. Twintig minuten voor aanvang staan koffie en thee voor u klaar.

Wij hopen dat wij u bij een of meer bijeenkomsten mogen ontmoeten.

Namens de leden van de taakgroep,

Wim Sandee, voorzitter

Klik hier voor het volledige programma 2019/2020.
 
Wandelclub Develhof Wandelclub Develhof

We wandelen elke woensdagavond om 19:00 uur vanaf de Develhof. Aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom. Regent het, dan gaat het wandelen niet door.

Maria Marijnissen
 
Bouwstenen voor je geloof Bouwstenen voor je geloofToerusting voor alle gemeenteleden

Vindt je het ook zo lastig om je geloof onder woorden te brengen. ‘Ik geloof wel, maar hoe zit het eigenlijk precies?’ Wat is eigenlijk de plaats van geloof in je eigen leven: ‘Wat is de kern van het christelijk geloof? Waarom geloof ik wat ik geloof?’ Met die vragen willen we bezig zijn op de cursus Bouwstenen voor je geloof. De onderwerpen gaan o.a. over
 
  • het gebed
  • geloofszekerheid
  • de Bijbel vroeger en nu
  • de betrouwbaarheid en inspiratie van de Bijbel
  • het werk van de heilige Geest
  • de betekenis van Jezus
  • ons persoonlijk getuigenis
  • de gemeente
  • God dienen met de gaven die je hebt etc.

De cursus is veelkleurig en boeiend en al jarenlang een groot succes in het hele land. Als predikanten van Zwijndrecht zijn we enthousiast over dit samenwerkingsproject en we willen graag met u/jou aan de slag. Ook zeer geschikt voor belijdeniscathechisanten.
De cursus ‘Bouwstenen voor je geloof’ is vorig jaar van start gegaan. De nieuwe modules van jaar twee bestaan uit een op zichzelf staand programma. Dus ook nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden! 

De bouwstenencursus komt elke 14 dagen op woensdag bijeen en omvat het komende seizoen de volgende cursusonderwerpen: 

Eerste blok - Bijbel en Gemeente
18 sept. - De Bijbel van vroeger tot nu
2 okt.    - Betrouwbaarheid en inspiratie van de Bijbel
16 okt.  - Omgaan met de Bijbel
30 okt.  - Aan de slag met de Bijbel
13 nov. - De gemeente als lichaam
27 nov. - Andere beelden van de Gemeente
11 dec. - Rentmeesterschap
8 jan.    - Heilige Levenswandel 


Tweede blok - Christus en de Geest
22 jan. - Jezus, God en mens
5 feb.   - Jezus, de Verlosser
19 feb. - De Heilige Geest in het Oude Testament
4 mrt.   - De Heilige Geest in het Nieuwe Testament
18 mrt. - De Heilige Geest in de christen
1 apr.    - Vervulling met de Heilige Geest
15 apr. - De gaven van de Heilige Geest
22 apr. - God dienen met de gaven die je hebt

Lees meer informatie op de site van Vorming en Toerusting (V&T). Klik daarvoor op de onderstaande knop. 
 
Develhofkoor Develhofkoor


 

Zingt u mee?

Het Develhofkoor verleent regelmatig medewerking aan kerkdiensten, bv aan Advents- en Vesperdiensten die worden gehouden in samenwerking met de andere PKN-kerken in Zwijndrecht in de verschillende kerken.

De liturgiecommissie zou het op prijs stellen als het Develhofkoor zich regelmatig laat horen, mede omdat het een activiteit van de eigen gemeente is.

Wie van zingen houdt en mee wil doen kan zich opgeven bij

Griti de Bondt, tel. 612 88 03.