Het Devel diner Het Devel diner


Na het succes van de stamppotmaaltijden van afgelopen jaren willen we nu starten met een nieuw project: het Devel Diner. Een 3-gangen maaltijd voor iedereen. Eens in de twee maanden. Kosten € 5,- per persoon, incl. 1 consumptie.

We starten in november, de juiste datum volgt nog. Aanmelden is gewenst, want vol = vol. Wij hebben er heel veel zin in.


Jacomien Verschoor, Annelies Bakker,  Corrie Hekman
 
 
Develhofsoos 8-10-2019 Develhofsoos 8-10-2019
Een man die regelmatig naar de kerk ging bleef opeens thuis. Na een paar weken besloot de predikant bij hem langs te gaan. De dominee trof de man thuis aan voor een knapperend haardvuur. De man kon wel raden waarom de dominee langs kwam. Hij bood de dominee een stoel bij de haard aan en wachtte. De dominee ging zitten maar zei niets. Tijdens de plechtige stilte keek hij naar de vlammen die rond de houtblokken speelden. Na een paar minuten nam de dominee de tang, pakte voorzichtig een stukje gloeiend hout en legde dat aan de kant waar geen vuur was. De gastheer keek geboeid toe. Het stukje hout brandde steeds zwakker en doofde toen. Sinds de begroeting was er geen woord meer gesproken. Maar vlak voordat de dominee wegging pakte hij het stukje gedoofd hout en legde het weer midden in het vuur. Door de warmte van de blokken eromheen begon het direct weer te gloeien. De dominee stond bij de deur om te vertrekken, toen zei de gastheer: “Heel erg bedankt voor uw bezoek en met name voor de vurige preek, zondag ben ik weer in de kerk”.

Er waren twee jarigen in ons midden. Wij wensen u beiden Gods zegen toe. De traktaties waren overheerlijk.

De volgende soos is dinsdagmiddag 22 oktober van 14.00-16.00 uur. Welkom!
 
 
Vorming & Toerusting Vorming & Toerusting
Het programma 2019/2020 van de taakgroep 'Vorming en Toerusting' is beschikbaar! 

Vanaf begin september tot half juli 2020 kunt u bijna elke week een activiteit bijwonen. Een breed programma dat velen zal interesseren.

Er is een groot aanbod van lezingen over kerk en maatschappij en over allerlei facetten van het christendom, inclusief een uitgebreide cursus betreffende het christelijk geloof. Daarnaast zijn er ook weer diverse muziekavonden, die elk jaar door meer mensen ontdekt en gewaardeerd worden.

Naast de bijeenkomsten die door Vorming & Toerusting zijn geïnitieerd, zijn er in het programma ook activiteiten opgenomen die de moeite waard zijn om onder uw aandacht te brengen maar die door anderen georganiseerd worden.

De bijeenkomsten zijn voor iedereen. Of u wel of geen lid bent van een kerk of parochie maakt niet uit. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld. Twintig minuten voor aanvang staan koffie en thee voor u klaar.

Wij hopen dat wij u bij een of meer bijeenkomsten mogen ontmoeten.

Namens de leden van de taakgroep,

Wim Sandee, voorzitter

Klik hier voor het volledige programma 2019/2020.
 
Strijktafel Strijktafel
Dinsdag 29 oktober is de laatste ‘Strijktafel’.

Voor wie het nog niet weet: onder deze naam ‘De Strijktafel’ komen wij op dinsdagmorgen bij elkaar om samen te praten over wat er op dat moment speelt. Dat kan een onderwerp zijn uit de actualiteit of iets wat één van de deelnemers heeft meegemaakt: een positieve of negatieve ervaring. Ook theologische onderwerpen kunnen langskomen, maar het blijft altijd luchtig en laagdrempelig. Tijdens deze bijeenkomsten geen bijbelstudies, maar delen wat er leeft onder elkaar.

U bent van harte welkom om (weer) deel te nemen aan deze gesprekken en neem gerust bekenden mee. En…tijdens de koffiepauze (ca. 10.30 uur) wordt er altijd iets lekkers geserveerd. Wij verwelkomen u graag en neem gerust iemand mee!

Met vriendelijke groeten, ds. Eric Matser
 
Wandelclub Develhof Wandelclub Develhof

We wandelen elke woensdagavond om 19:00 uur vanaf de Develhof. Aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom. Regent het, dan gaat het wandelen niet door.

Maria Marijnissen
 
Bouwstenen voor je geloof Bouwstenen voor je geloofToerusting voor alle gemeenteleden

Vindt je het ook zo lastig om je geloof onder woorden te brengen. ‘Ik geloof wel, maar hoe zit het eigenlijk precies?’ Wat is eigenlijk de plaats van geloof in je eigen leven: ‘Wat is de kern van het christelijk geloof? Waarom geloof ik wat ik geloof?’ Met die vragen willen we bezig zijn op de cursus Bouwstenen voor je geloof. De onderwerpen gaan o.a. over
 
  • het gebed
  • geloofszekerheid
  • de Bijbel vroeger en nu
  • de betrouwbaarheid en inspiratie van de Bijbel
  • het werk van de heilige Geest
  • de betekenis van Jezus
  • ons persoonlijk getuigenis
  • de gemeente
  • God dienen met de gaven die je hebt etc.

De cursus is veelkleurig en boeiend en al jarenlang een groot succes in het hele land. Als predikanten van Zwijndrecht zijn we enthousiast over dit samenwerkingsproject en we willen graag met u/jou aan de slag. Ook zeer geschikt voor belijdeniscathechisanten.
De cursus ‘Bouwstenen voor je geloof’ is vorig jaar van start gegaan. De nieuwe modules van jaar twee bestaan uit een op zichzelf staand programma. Dus ook nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden! 

De bouwstenencursus komt elke 14 dagen op woensdag bijeen en omvat het komende seizoen de volgende cursusonderwerpen: 

Eerste blok - Bijbel en Gemeente
18 sept. - De Bijbel van vroeger tot nu
2 okt.    - Betrouwbaarheid en inspiratie van de Bijbel
16 okt.  - Omgaan met de Bijbel
30 okt.  - Aan de slag met de Bijbel
13 nov. - De gemeente als lichaam
27 nov. - Andere beelden van de Gemeente
11 dec. - Rentmeesterschap
8 jan.    - Heilige Levenswandel 


Tweede blok - Christus en de Geest
22 jan. - Jezus, God en mens
5 feb.   - Jezus, de Verlosser
19 feb. - De Heilige Geest in het Oude Testament
4 mrt.   - De Heilige Geest in het Nieuwe Testament
18 mrt. - De Heilige Geest in de christen
1 apr.    - Vervulling met de Heilige Geest
15 apr. - De gaven van de Heilige Geest
22 apr. - God dienen met de gaven die je hebt

Lees meer informatie op de site van Vorming en Toerusting (V&T). Klik daarvoor op de onderstaande knop. 
 
Develhofkoor Develhofkoor


 

Zingt u mee?

Het Develhofkoor verleent regelmatig medewerking aan kerkdiensten, bv aan Advents- en Vesperdiensten die worden gehouden in samenwerking met de andere PKN-kerken in Zwijndrecht in de verschillende kerken.

De liturgiecommissie zou het op prijs stellen als het Develhofkoor zich regelmatig laat horen, mede omdat het een activiteit van de eigen gemeente is.

Wie van zingen houdt en mee wil doen kan zich opgeven bij

Griti de Bondt, tel. 612 88 03.