di 12 december 2017

Develhofsoos

Locatie: 
 Develhof
Tijdstip: 
 14:30  - 16:30

Ooit werd het gezongen: ‘Engelen bestaan niet, maar een engel zoals jij...’. Smartlappen, ze komen allemaal op hetzelfde neer. Alleen de titel van dat liedje beviel me niet ‘Engelen bestaan niet’ dat is nog maar de vraag!  Als je de bijbelverhalen leest ga je wel een ander lied zingen: ENGELEN BESTAAN! Maar wat zijn engelen? Dikwijls worden ze afgebeeld als kleine mollige baby’tjes, maar ik lees in de Bijbel over boodschappers van God. En welke boodschap ze dan brengen?  Eén ding is opvallend. Als er een engel verschijnt aan Elia, die moedeloos in de woestijn ligt, zegt ‘Sta op!’ en tegen Jozef en Maria als het kleine kind Jezus gevaar loopt ‘Sta op!’ Zo ook tegen Filippus en tegen Petrus ‘Sta op!’  Engelen bestáán! En het kan dat er vandaag nog één aan u verschijnt die zegt ‘Sta op!’ Je staat er niet alleen voor: Er is werk te doen in Gods winkel!  Sta op! Ze verschijnen vaker dan je denkt. Het was een gezellige soos. De volgende soos is D.V. dinsdag 5 december. We hopen dat Sint wat voor ons heeft meegebracht. De week daarop, dinsdag 12 december hopen we ons Kerstfeest te vieren, we zien er naar uit. Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuw geboren Heer!  Allen hartelijk welkom van 14.30- 16.30 uur.
Namens de leiding, Ans van der Harst   

terug