Collecte Werelddiaconaat Collecte Werelddiaconaat

Zondag 3 februari 2e collecte kerk in actie-werelddiaconaat

Water is vriend en vijand in Bangladesh

Bijna jaarlijks treden tijdens de moesson in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft echter tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door bijvoorbeeld je huis op een hogere plek te bouwen of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Hevige regenval, een orkaan of aardbeving zijn niet te voorkomen, maar door goed voorbereid te zijn kun je voorkomende gevolgen beperken. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven. Helpt u mee om gezinnen er weer bovenop te helpen?

Bij voorbaat hartelijk dank!

Namens de diaconie, A.J. den Hoed

 

 
vakantietasjes vakantietasjes

Vakantierugtas
Kinderen in armoede 4-13 jaar

Op onze oproep om uw diaconie te steunen om de rugzakjes te kunnen vullen, werd door de aanwezigen in de Develhof, bezoekers van Kerkdienst Gemist en lezers van onze informatie in het kerkblad, fantastisch gereageerd! Op het moment van schrijven staat de teller op € 510,- Dezelfde stimulerende geluiden kwamen uit de met ons samenwerkende PKN-kerken de Hoeksteen, Oude Kerk, Bethelkerk en Lindtse Gemeente/ Open Hof Gemeente. Een goed perspectief om die 100 rugzakjes "inhoud" te geven.

Ook werden er nog allerlei leuke kleine bruikbare zaken aangeboden, die er ook goed in passen.

Heeft u ook nog iets dat naar uw idee in deze 100 rugzakjes goed zou kunnen passen, bel dan voor overleg a.u.b. 612 86 07 .
Mocht u alsnog een bijdrage willen verzorgen, dan kan dit op de rekening van onze diaconie NL55INGB0000193127 met vermelding RUGTAS.

Op vrijdag 22 februari, begin van de vakantie, worden de rugtasjes meegegeven. Een mooi staaltje van een gezegende brede en prettige samenwerking incl. bestuur en medewerkers van de Voedselbank, wordt hier jammer genoeg mee afgesloten. Nogmaals dank voor uw betrokkenheid!

College van diakenen

 
Inzameling voedselbank Inzameling voedselbank

Inzameling ten behoeve van de Voedselbank Zwijndrecht


De Voedselbank Zwijndrecht deelt elke week zo’n 130 voedselpakketten uit die verdeeld worden over ongeveer 100 gezinnen. Er is nagegaan dat er 350 personen, waarvan de helft een leeftijd heeft van onder de 18 jaar, van deze pakketten gebruik maken. Dit geeft aan hoe groot de behoefte is aan deze voedselpakketten. De basisinhoud van deze pakketten wordt samengesteld en gehaald uit het distributiecentrum in Rotterdam. Hoewel deze pakketten redelijk goed zijn samengesteld, met name op het gebied van verse producten, behoeven ze nog wel aanvulling voor wat betreft langhoudbare producten. Daarom probeert Voedselbank Zwijndrecht de pakketten wekelijks aan te vullen met producten uit de regio en via inzamelingen door de kerken.

De Develhof is gevraagd om in de maand september een inzamelingsactie te organiseren. In het verleden heeft u geweldig geholpen om de pakketten voor mensen, die van de Voedselbank gebruik maken, aan te vullen. Mogen wij ook dit jaar weer een beroep doen op uw vrijgevigheid om, ieder naar zijn of haar mogelijkheid, iets van uw bezit te delen met mensen die zonder uw hulp wel erg in het nauw dreigen te komen?

Dit jaar is door de Voedselbank gevraagd om houdbare producten voor het avondeten in te zamelen. Dat zijn artikelen zoals aardappelpuree, soep, rijst, macaroni, spaghetti, mix voor pasta en/of voor nasi en blikken of potten met groenten. Maar ook andere houdbare producten zijn van harte welkom evenals geldelijke bijdragen. Voor het inzamelen van producten en geldelijke bijdragen staat er in de hal van de Develhof een tafel gereed.

De inzameling gaat van start op zondag 9 september en op zondag 16 september wordt de actie beëindigd. Op beide zondagen kunt u voorafgaand aan de kerkdienst uw bijdrage in de hal van de Develhof deponeren. Maar ook in de tussenliggende week kunt u uw bijdrage in de Develhof afleveren en wel op:
  • Maandag 10 september van 09.00-11.00 uur en van 19.45-21.00 uur.
  • Dinsdag 11 september van 19.15-20.30 uur.
  • Woensdag 12 september van 19.30-20.30 uur.
  • Donderdag 13 september van 08.30-11.30 uur.

Bij voorbaat heel hartelijk bedankt voor uw medewerking en inzet.

Namens uw diaconie, Arrie den Hoed.
 
Voorkomen is beter dan schuldhulpverlening Voorkomen is beter dan schuldhulpverlening
Momenteel hebben ruim 800.000 huishoudens financiële problemen. Misschien wel uw buurman of een familielid. Schaamte of onmacht verhindert mensen erover te praten. www.eerstehulpbijschulden.nl helpt u de signalen te herkennen en hoe u kunt helpen. Dat is beslist niet door geld te geven. Maar goede tijdige hulp voorkomt escalatie van de problemen en een persoonlijk drama. Begin met de postcodecheck en u ziet direct hoe hoog het risico op schulden is in uw eigen buurt.

www.eerstehulpbijschulden.nl is een website van SchuldHulpMaatje en financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 
Diakonie project: Noble House Nepal

Diakonie project: Noble House Nepal

Noble House Nepal is een Nederlandse stichting die kansarme kinderen in Nepal een toekomst wil bieden.

De diakonie van De Develhof steunt deze stichting.Wilt u meehelpen en bijdragen aan de toekomst van de meisjes? Of wilt u meer weten over dit project? Neemt u dan alstublieft contact op met onze diaconie. 

Klik op 'lees meer' hieronder voor meer informatie

lees meer »
 
Gegevens Bestuur Diaconie & Algemene informatie Gegevens Bestuur Diaconie & Algemene informatie

Bestuur college van Diakenen
W. Nugteren

Secretaris:
dhr. A. den Hoed, tel. 6101812
e-mail adres  

Penningmeester:
P. Visser
bankrekening diaconie NL55INGB0000193127 t.n.v. diaconie Geref. Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt
 

lees meer »
 
Develhof steunt HIP Develhof steunt HIP


Ook vanuit de Develhof werken we mee aan de hulp die stichting HIP organiseert. Kijk op www.stichtinghip.nl voor meer informatie. Binnen onze kerk is Joop Enter de contactpersoon voor HIP.