evolutie op Develstein evolutie op Develstein

Schepping en evolutie
Ik ben vanuit het Develsteincollege gevraagd mee te werken aan een debatavond over schepping en evolutie. De aanleiding voor het organiseren van zo’n avond is dat vanuit leerlingen met biologie in het eindexamenpakket de vraag is gekomen een bijeenkomst te organiseren over dit thema. Het doel van deze avond is leerlingen kennis te laten maken met verschillende invalshoeken, argumenten aan te horen en hen te helpen zelf hun mening te vormen. Belangrijk daarbij is om te benadrukken dat de verschillende visies elkaar niet uit hoeven te sluiten. Respect voor de diverse meningen staat hierbij voorop, maar het debat mag gevoerd worden. Develsteincollege is een christelijke school met een open mind. Ik ben deze avond in het gezelschap van twee andere sprekers, te weten: prof. dr. Jelle Reumer, bioloog, schrijver en als hoogleraar paleontologie verbonden aan de Universiteit Utrecht, columnist in 'Trouw' en auteur van diverse boeken op het gebied van evolutie en (stads)natuur en dhr. Ruben Jorritsma MSc, evolutiebioloog en werkzaam als directeur van Stichting Apologica. Behalve de leerlingen zijn ook de ouders uitgenodigd op deze avond die gehouden zal worden op donderdagavond 30 november. De volgende stellingen staan centraal:
1. De evolutietheorie biedt een betere verklaring voor het ontstaan van mensen en dieren dan het scheppingsverhaal uit de Bijbel.
2. Het bestaan van (de Christelijke) God is onverenigbaar met de evolutietheorie.
3. Het scheppingsverhaal zou bij biologie onderwezen moeten worden als volwaardig alternatief voor de evolutietheorie.
Het belooft een boeiende avond te worden.

 
Belijdeniscathechisatie Belijdeniscathechisatie

Belijdeniscatechisatie
Op dinsdag 3 oktober om 20.00 uur gaan we weer van start met belijdeniscatechisatie. De zes deelnemers van vorig seizoen hebben zich al weer aangemeld. Maar als er anderen zijn die het fijn zouden vinden om (belijdenis)catechisatie bij mij te volgen dan zijn ze ook van harte welkom. Je kunt gewoon instappen en meedoen ook als je in het vorige seizoen er niet bij was. Als je deelname overweegt, laat het mij dan weten.
Ds. Eric Matser

 
tienerbrugdienst tienerbrugdienst

Tienerbrugdienst
Afgelopen zondag was de laatste brugdienst van dit seizoen. We hadden als onderwerp: Het milieu. Nadat we onze eigen ecologische voetafdruk hadden bekeken, waarbij Tjeerd de kleinste maat bleek te hebben, bedachten de tieners zelf een aantal stellingen rond het milieu. Daarna werden die stellingen besproken. Fenna merkte op dat je wel met elektrische wagens kunt rijden, maar dat je dan ook moet kijken waar die energie voor de auto’s vandaan komt. Bomen kappen is natuurlijk niet goed, zeker niet in het oerwoud. Maar Merel gaf aan dat het erger is als wij dat doen, dan wanneer de mensen het doen die daar wonen en een klein stuk grond afbranden om te kunnen leven. Nadat we zo het onderwerp een beetje verkend hadden, lazen we ook een stukje uit de Bijbel. Daarin staat dat de mensen de aarde hebben gekregen om die te bewerken en er over te waken.
We hadden een drukke ochtend want na dit onderwerp moesten er nog een paar dingen besproken worden. De inrichting van de jeugdruimte bijvoorbeeld. Onze ruimte, die ook wordt gebruikt door de ouderen, kan wel een opknapbeurt gebruiken. De tieners willen graag wat meer kleur en andere decoraties op de muren, nieuwe overtrekken over de banken, maar geen open boekenkast in hun ruimte. Er zal een ontwerp worden gemaakt, waarover we verder in gesprek zullen gaan.
Daarna moest er nog nagedacht worden over de afsluiting van dit seizoen. Verschillende ideeën kwamen voorbij, zoals een escaperoom en naturegame. Maar ook paintball, kanoën en lasergamen werden genoemd. Als leiding zullen we de mogelijkheden bekijken. Wat het geworden is, leest u een andere keer. Tenslotte gaf Cora aan dat dit haar laatste brugdienst is geweest. Na twaalf jaar geeft zij het stokje weer door aan…… Tja, aan wie? We zijn dus nog op zoek naar iemand die het leuk vindt om met tieners te werken. Je bent één keer in de twee maanden aan de beurt om samen met een ander deze diensten te begeleiden. Wie meldt zich bij Arco Tempelaar? ( Het aantal tieners neemt weer iets toe, dus…Wij hadden een vol programma, maar de ouderen blijkbaar ook een volle kerkdienst, want vrijwel gelijktijdig sloten we onze diensten af.
Namens de brugdienstleiding, Cora Berghout

 
Kindernevendienst Kindernevendienst

Iedere Zondag is er kindernevendienst tijdens de kerkdienst

 
Tienerbrugdienst Tienerbrugdienst

Ben je tussen de 12 en 16 jaar?
En wil je…
….met leeftijdsgenoten praten over vriendschap,
    over bidden,over geld, over geluk, over ..…?
… met anderen kijken naar films?
… met elkaar een spel doen?
… samen af en toe iets sportiefs doen?

Kom dan naar de TIENERBRUGDIENST

Iedere tweede zondagochtend van de maand in de
Lindtsekerk of de Develhof, kijk in het kerkblad of de agenda.

Je bent van harte welkom!

Namens de leiding
Matthijs van Joolingen

De leiding bestaat verder uit
Leanne van Nes,
Nicolette Vlaming en
Arco Tempelaar