Kerkdienst 21 januari

Rond de erediensten
Zondag 21 januari hopen wij vier nieuwe ambtsdragers te bevestigen:
dhr. J.A. (Jaap) Bakker
dhr. J.K. (Jaap) Walinga
mw. C.P.I. (Christel) de Bondt-Peters
mw. A.J. (Rianne) Imandt-de Jong
en twee bestaande ambtsdragers te herbevestigen:
mw. M. (Metha) van der Net-Rozendaal
mw. C.H. (Corrie) Hekman-Opmeer
Wij als kerkenraad zijn blij en dankbaar dat zes mensen (opnieuw) zich voor vier jaar willen verbinden om onze geloofsgemeenschap verder op te bouwen. Ik hoop dat velen van ons hiervan getuigen zullen zijn en dat u ze als gemeente ontvangt en ondersteunt in hun bediening. Wij zullen deze zondag stilstaan bij de roeping van de eerste discipelen. En mogelijk hebben we nog een muzikale verrassing. Zondag 28 januari hoopt mijn nieuwe collega, geestelijk verzorger bij Swinhove, ds. Erik Groeneveld bij ons voor te gaan. Zondag 4 februari hebben wij een eredienst waarin een aantal kinderen van de basisschool ‘De Kim’ met leerkrachten hun medewerking verlenen.

 
Wie preekt er?

In de agenda staat wie er op de zondagen voorgaat.

 
kerkdiensten 201802

Zondag 14 januari gaat ds. H.E. Faber van der Meulen bij ons voor. Zondag 21 januari hopen wij vier nieuwe ambtsdragers te bevestigen:
dhr. J.A. (Jaap) Bakker
dhr. J.K. (Jaap) Walinga
mw. C.P.I. (Christel) de Bondt-Peters
mw. A.J. (Rianne) Imandt-de Jong
en twee bestaande ambtsdragers te herbevestigen:
mw. M. (Metha) van der Net-Rozendaal
mw. C.H. (Corrie) Hekman-Opmeer
Wij als kerkenraad zijn blij en dankbaar dat zes mensen (opnieuw) zich voor vier jaar willen verbinden om onze geloofsgemeenschap verder op te bouwen. Ik hoop dat velen van ons hiervan getuigen zullen zijn en dat u ze als gemeente ontvangt en ondersteunt in hun bediening. Wij zullen deze zondag stilstaan bij de roeping van de eerste discipelen. En mogelijk hebben we nog een muzikale verrassing. Zondag 28 januari hoopt mijn nieuwe collega, geestelijk verzorger bij Swinhove, ds. Erik Groeneveld bij ons voor te gaan.

 
Kerkdiensten in de Develhof

Alle kerkdiensten in de develhof beginnen iedere zondag om 9:30.  

Voor kinderen van basisschoolleeftijd  is er kindernevendienst. Dat betekent dat de kinderen in de kerk beginnen en eindigen maar ook een deel van de kerkdienst met elkaar doorbrengen. Tijdens de kindernevendienst wordt aandacht besteed aan een bijbelverhaal in diverse werkvormen.

Voor de allerkleinsten is er kinderopvang gedurende de gehele duur van de kerkdienst in de creche.

Mindervaliden kunnen een beroep doen op de 'kerkauto' om naar en van de kerk te komen. Neem daarvoor contact op met mevr. M. Kaijim- Larson via 078 – 6120244.
Mensen die niet in staat zijn naar de kerk te komen kunnen gebruik maken van kerk-tv via internet. U kunt hier meekijken of terugkijken.
Neem daarvoor contact op met dhr. A. Oostdijk via 078- 6100674 of

Na afloop van de kerkdienst wordt er nog even nagepraat met koffie, thee en limonade voor de kinderen.