Rond de Erediensten Rond de Erediensten

Zondag 23 februari hoopt ds. Tim Moll uit Sassenheim bij ons voor te gaan.

Zondag 1 maart ds. Erik Groeneveld.

Zondag 8 maart hoop ik zelf weer voor te gaan en zullen we stilstaan bij Exodus 3, de roeping van Mozes en specifiek de tekst: ‘Toen de HERE zag dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe: Mozes, Mozes! En hij antwoordde: Hier ben ik’ Exodus 3:4. Mozes wordt door God bij zijn naam geroepen. Hij wordt bij zijn naam gekend. Dan begint er voor Mozes weer een nieuwe fase. Mozes heeft veertig jaar in de woestijn gezworven. En nu mag hij naar Egypte gaan.
Wat betekent dat voor hem en wat kunnen wij daarvan leren.


ds. Eric Matser

 
Op de koffie bij de kerkeraad Op de koffie bij de kerkeraad
Zondag 1 maart is het weer de eerste zondag van de maand. Wij nodigen u weer graag ‘op de koffie’ direct na de dienst. Als kerkenraad willen wij graag met u van gedachten wisselen over ons gemeentezijn met elkaar. In de hal staan de koffie en thee voor u klaar. Als kerkenraad horen wij graag uw mening, opmerking of complimentje.

Namens de kerkenraad, Rembert Slotema, scriba
 
 
Paasdoosjes 2020 Paasdoosjes 2020
De opbrengst van de Paasdoosjes is dit jaar voor het Diaconaal Aandachtscentrum in Dordrecht. Het Aandachtscentrum in Dordrecht staat op de Singel vlakbij de Johan de Wittstraat. Daar kunnen mensen terecht voor een kop koffie, een praatje, wat lezen en andere activiteiten. Al meer dan 25 jaar biedt het Aandachtscentrum een veilige en stabiele plaats voor veel mensen om regelmatig te komen. Aandacht is zo belangrijk voor mensen en veel mensen die er komen, hebben vaak te weinig aandacht gekregen. Er is ruimte voor een gesprek, voor te luisteren en aandacht voor elkaar. Meer dan 30 vrijwilligers zijn dan ook daar actief om de mensen van koffie te voorzien, om aandacht te geven en om die openheid te geven die nodig is. Alles los van eigen overtuiging en je eigen verhaal. Dat is een gunst en vergt zorgvuldigheid en een blijvende beweging naar elkaar toe. Graag willen wij daarom met deze actie wat meer doen voor het Aandachtscentrum. De opbrengst zal dan ook gebruikt worden om iets meer te doen dan altijd. Zoals een van de bezoekers zei: Iets doen wat voor anderen normaal is, zoals een keer naar het strand of wandelen of naar Diergaarde Blijdorp.

De paasdoosjes worden weer op 1 maart de eerste zondag van de lijdenstijd uitgereikt. Er zal ook in de lijdenstijd meer informatie gegeven worden. Doet u ook dit jaar weer mee?

Namens het College van diakenen, Aart van Joolingen
 
 
Devel diner: Samen eten Devel diner: Samen eten


Op vrijdag 6 maart a.s. organiseren wij weer een Devel-diner in de Develhof. Een 3-gangen diner voor iedereen. Neemt u gezellig iemand mee?

Aanmelding is gewenst want vol=vol.

Kosten 5,00 p.p. inclusief één consumptie.

Inloop is vanaf 17.30 uur.

Aanmelden kan via of per  telefoon 06 41 19 08 11.

Corrie Hekman
 
 
Paasgroetenactie 2020 Paasgroetenactie 2020

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40-dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: 'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende!

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Op zondag 1 maart zullen na de dienst deze kaarten met duidelijke instructies door uw diakenen uitgereikt worden om deze uiterlijk zondag 29 maart (eerder mag ook)  in te leveren in de daarvoor bestemde doos in de Develhof. Daarna worden ze alle tezamen naar de PKN, Utrecht verstuurd voor verdeling over de penitentiaire inrichtingen. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er aan hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steekt.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

Als College van diakenen vertrouwen wij weer op uw medewerking! Hartelijk dank.
 
Groothuisbezoeken Groothuisbezoeken
Samen met de Lindtse Hof gemeente organiseren wij weer twee groothuisbezoeken met als onderwerp ‘kerk zijn, nu en in de toekomst’. Aan de hand van een aantal stellingen, gebaseerd op het boek van Henk de Roest, ‘Een huis voor de ziel, gedachten over de kerk van binnen en buiten’ willen wij met elkaar in gesprek gaan over kerk-zijn.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

De eerste bijeenkomst is op dinsdag 10 maart van 14.00-16.00 in de Develhof, de tweede bijeenkomst is op dinsdagavond 17 maart van 20.00-22.00 uur in de Lindtse Kerk.

Beide bijeenkomsten zullen worden begeleid door de beide predikanten, collega ds. Wim van der Schee en mij zelf.

Met vriendelijke groeten, ds. Eric Matser
 
 
Benoeming nieuwe administrateurs Benoeming nieuwe administrateurs
Na het plotseling overlijden op 1 juni vorig jaar van onze administrateur, Peter Rozendaal, is de functie een lange tijd vacant geweest. Omdat gebleken is dat de functie van administrateur feitelijk te omvangrijk was, hebben wij besloten om deze functie te splitsen.

Voor het gedeelte van de administratie met betrekking tot de Actie Kerkbalans hebben we Ineke van Bochove bereid gevonden om deze werkzaamheden op zich te nemen.

Enkele weken geleden hebben wij Cees Vlot bereid gevonden om de functie van administrateur op zich te nemen. Cees en zijn vrouw Tiny zijn sinds 2016 lid van onze gemeente. Cees heeft een ruime bestuurlijke ervaring en beschikt over voldoende administratieve kennis om deze belangrijke functie op zich te  kunnen nemen.

We zijn erg blij dat Ineke en Cees deze werkzaamheden op zich willen nemen en wensen hen veel succes in hun nieuwe functie.

Namens het College van kerkrentmeesters, Jaap Bakker
 
 
Vorming & Toerusting 2020 Vorming & Toerusting 2020
Het programma 2019/2020 van de taakgroep 'Vorming en Toerusting' is beschikbaar!

Klik op het V&T logo om naar het programma te gaan op de 'Vorming en Toerusting' site.
 
 
Mijn knie en ik ... Mijn knie en ik ...
Sinds kort zit in mij een reserve-onderdeel. Midden deze maand hoop ik 78 jaar te worden, samen met alle onderdelen die bij een mens horen en doorgaans van dezelfde leeftijd zijn. Met mijn robotknie is het anders. Die heb ik dan ongeveer 4 weken in mij. Ik ben blij met deze knie, want de knie van 77 jaar oud was versleten en trok het been scheef. Het duurt een paar maanden en dan schijnt alles met de knie in orde te zijn. Voorlopig heb ik weinig pijn en gebruik ik twee krukken.
Veel gemeenteleden hebben laten blijken via een kaart of telefoontje, dat ze even meeleven. Veel dank voor de vriendelijke wensen en adviezen. Even aandacht doet goed.

Op zondag 15 maart hoop ik weer voor te gaan in de Develhof.

Hartelijke groet,

Harry Faber van der Meulen.
 
 
V&T cursus ‘Geest van boven en wij hier beneden’ opgeschort V&T cursus ‘Geest van boven en wij hier beneden’ opgeschort
Namens ds. Faber van der Meulen deel ik u mee, dat bovengenoemde cursus, die gepland staat voor dinsdag 17, 24 en 31 maart a.s. voorlopig niet doorgaat. Zoals bekend is ds. Faber van der Meulen geopereerd aan zijn knie. Hoewel het herstel naar tevredenheid verloopt, vraagt het meer tijd dan gedacht, waardoor het beter lijkt de cursus op te schorten naar september. Dit in overleg met de Taakgroep V&T. Mededelingen hierover volgen later.

Namens ds. Faber van der Meulen: Corrie Westerman
 
 
Verslag Israëlreis Verslag Israëlreis


Dinsdag 11 juni 2019 vertrokken 25 predikanten naar Israël. Via onderstaande links kunt u het reisverslag te lezen. Het geheel is in drie delen opgesplitst:
Deel 1: De eerste dagen 
Deel 2: Jeruzalem
Deel 3: Slot

ds. Eric Matser