Rond de Erediensten Rond de Erediensten

.

Zondag 17 oktober hoopt mijn vrouw proponent Anja Matser-Verhoeven weer bij ons voor te gaan


Zondag 24 oktober staat Jan Willem van der Straten, alias ‘Dominee Baardmans’ op het rooster om bij ons voor te gaan.


Zondag 31 oktober, hervormingsdag, hoop ik zelf weer voor te gaan. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen situaties in de Rooms-Katholieke Kerk heeft gepubliceerd. Uiteindelijk leidde het verzet van Luther tot de reformatie; een breuk met de kerk van Rome. Het lied 898 ‘Een vaste burcht is onze God’ mag op deze zondag dan ook niet ontbreken.
 

Bijwonen dienst: 

Er is vanaf nu geen aanmelding meer nodig!

Klik hier voor meer info


Online volgen

Klik hier voor de eerstvolgende online kerkdienstds. Eric Matser 

lees meer »
 
Snelmenu Snelmenu
Om direct naar een item te gaan kunt u ook klikken op een van onderstaande links:    
 
Uitdraai preken Uitdraai preken
Omdat sommige gemeenteleden ondanks gehoorapparaten en andere hulpmiddelen de preek vaak niet meer goed kunnen volgen, heb ik besloten om in ieder geval als ik zelf voorga of mijn vrouw Anja, de preek uit te draaien en vóór de dienst mee te geven. We zullen ons niet altijd letterlijk aan de tekst houden, maar ik hoop dat met de mogelijkheid van meelezen de inhoud van de preek beter overkomt.

Ds. Eric Matser
 
Open Burcht Open Burcht
Woensdagmorgen 20 en 27 oktober bent u allemaal weer van harte welkom voor een kopje koffie en een praatje van 09.30-11.45 uur in de Develhof.

Willemien Branger
 
Kindernevendienst beperkt Kindernevendienst beperkt
Met pijn in ons hart hebben wij moeten besluiten dat er niet meer elke zondag kindernevendienst kan worden aangeboden vanwege het gebrek aan leiding. Slechts twee dames zijn er nog over om de kindernevendienst te leiden en dat is onvoldoende om hier mee door te gaan. Uit nood geboren hebben we nu afgesproken dat er één keer per maand kindernevendienst gehouden wordt. De crèche voor de kleinste kinderen gaat wel elke zondag gewoon door. Oudere kinderen kunnen als er geen kindernevendienst is eventueel nog daar naar toe. Daar ligt een kinderbijbel en wordt er in voorkomende gevallen een verhaal voorgelezen. Deze situatie blijft voorlopig tot het eind van dit jaar en daarna evalueren wij weer. Wij hopen als kerkenraad dat er vrijwilligers opstaan die mee willen gaan draaien bij de kindernevendienst en andere vacatures willen gaan vervullen om alle taken in de kerk zoveel mogelijk toch door te kunnen laten gaan.
 
Kerkauto Kerkauto
Met ingang van zondag 5 september kunnen we weer gebruik gaan maken van de kerkauto. Mensen die hiervoor willen kiezen, kunnen contact opnemen met Marijke Kaijim. Aanmelden gebeurt nog steeds via het mailadres aanmeldenkerkdienst@develhof.nl of tel. 844 26 23 of 06 10 42 32 32 vóór vrijdagavond 20.00 uur. Dit i.v.m. de administratieve verwerking hiervan. Omdat in de ene week veel alleenstaanden en de andere week veel stellen zich aanmelden, willen we u vragen dit bijtijds te doen en u te houden aan de toegewezen plaatsen.

Met vriendelijke groet, Rembert Slotema, scriba
 
De strijktafel De strijktafel
Dinsdag 26 oktober hebben we onze laatste Strijktafel in dit najaar.

Voor wie er nog niet mee bekend is, onder deze naam ‘De Strijktafel’ komen wij op dinsdagmorgen bij elkaar om samen te praten over wat er op dat moment speelt. Dat kan een onderwerp zijn uit de actualiteit of iets wat één van de deelnemers heeft meegemaakt, een positieve of negatieve ervaring.

U bent van harte welkom (weer) deel te nemen aan deze gesprekken en neem gerust bekenden mee. En…tijdens de koffiepauze (ca. 10.30 uur) wordt er altijd iets lekkers geserveerd.

Wij verwelkomen u graag, wij beginnen om 10.00 uur en vanaf 9.30 uur is de kerk open.

Voor de geplande data zie onderstaande lijst, maar ook de agenda op deze site.
  • 28 september 2021
  • 12, 26 oktober 2021
  • 11 en 25 januari 2022
  • 8 februari 2022
  • 31 mei 2022
  • 14 en 28 juni 2022
Tijd: 10.00 tot 11.30 uur.

Ds. Eric Matser

 
Vorming & Toerusting 2021/2022 Vorming & Toerusting 2021/2022
Het programma 2021/2022 van de taakgroep 'Vorming en Toerusting' is beschikbaar! Het programmaboekje is op de startzondag 5 september aan iedereen die aanwezig kon zijn in de kerk aangeboden. Maar ook op de site van Vorming & Toerusting vind u alle benodigde informatie.

Klik op het V&T logo om naar het programma te gaan op de 'Vorming en Toerusting' site.

Kijkt u vooraf op de website van Vorming & Toerusting of geef u van tevoren op.
 

Wij hopen dat wij u bij een of meer bijeenkomsten mogen ontmoeten.

De leden van de taakgroep 
 
de kerktuin... de kerktuin...

Na onze eerste oproep in het kerkblad van 18 juli en op deze site (zie LEES MEER) is de telefoon van onze coördinator, Henk Kaijim helaas geen enkele keer overgegaan. Ca. 1,5 uur per week op maandagmorgen moet toch wel op te brengen zijn voor onze kerk? Lekker buiten. Beweging, een goed gesprek tijdens de koffie en dito gevoel na afloop, zullen uw deel zijn!
Bel Henk a.u.b op, tel. 612 02 44.

N.B. Onze leeftijden zijn bij de kerkrentmeesters bekend.
 
 

 

lees meer »
 
Bericht van het College van Kerkrentmeesters Bericht van het College van Kerkrentmeesters
Lees hier het volledige bericht van het College van Kerkrentmeesters over ventilatie, arico, CV en lekkend dak.

Nieuwsbrief CvK Juni 2021
 
Lief en Leed (privacy) Lief en Leed (privacy)
Ik zit met een dilemma, wij zijn als gemeente van Jezus Christus geroepen om er voor elkaar te zijn, om ‘lief en leed’ met elkaar te delen. Alleen dan moet u wel op de hoogte gebracht worden van wat er speelt bij mensen.
 

lees meer »
 
Collectes / kerkelijke bijdragen Collectes / kerkelijke bijdragen
Wij willen u vragen om juist in deze periode uw betrokkenheid met de kerk en de wereld tot uiting te brengen in uw gaven. U kunt, naast de collecte in de kerk in de daarvoor bestemde vazen, ook blijven bijdragen door uw gaven over te maken op onderstaande rekeningnummers. Het hoeven geen grote bedragen te zijn. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.
 
Rekeningnummers
   
Kerk

 
NL33 INGB 0000 2073 94
ten name van
Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt
   
Diaconie   

   
NL55 INGB 0000 1931 27
ten name van
Diaconie Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt


 
Verslag Israëlreis Verslag Israëlreis


Dinsdag 11 juni 2019 vertrokken 25 predikanten naar Israël. Via onderstaande links kunt u het reisverslag te lezen. Het geheel is in drie delen opgesplitst:
Deel 1: De eerste dagen 
Deel 2: Jeruzalem
Deel 3: Slot

ds. Eric Matser
 
Archief berichten Corona tijd Archief berichten Corona tijd
Er verschenen in de tijd van Corona veel berichten. Om de site overzichtelijk te houden hebben we de meeste eerder geplaatste berichten zoals de nieuwsbrieven (gemeente ontmoetingen) uit die tijd op een archief pagina gezet. Via dat archief kunt u deze berichten dan eenvoudig op uw gemak (nog eens) lezen door te klikken op de link van het betreffende bericht.

Klik op de knop hieronder om het archief te openen.


 
lees meer »