Rond de Erediensten Rond de Erediensten

Wij naderen al weer bijna het einde van het kerkelijk jaar, op zondag 22 november is het zover. Wij gedenken dan diegenen die ons in het afgelopen kerkelijke jaar ontvallen zijn. Dit in tegenstelling tot onze katholieke broeders en zusters. Zij vieren op zondag 1 november Allerheiligen en een dag later op 2 november Allerzielen. Zij gedenken op deze dag de overledenen.

Zondag 1 november gaat mijn vrouw Anja Matser bij ons voorgaan en met ons nadenken over het einde der tijden. Wat wordt er verstaan onder de zogenaamde eindtijd en wat kunnen wij hiermee in het hier en nu?
Tijdens die dienst is er ook tienerbrugdienst.

Zoals u wellicht weet komen elke drie weken de tieners van de Lindtse Hof en de Develhof tijdens de kerkdienst bij elkaar voor een eigen samenzijn. De ene keer is dat in de Develhof en de andere keer in de Lindtse Kerk. Vaak gaat dit geheel buiten ons om. Nu hebben wij met de leiding van de tienerbrugdienst afgesproken dat wanneer zij samenkomen in één van de twee kerken zij de eerste 5 minuten van de dienst in de kerk beginnen. Voor het zingen van het aanvangslied gaan zij vertellen waar zij het over gaan hebben die ochtend. Daarna vertrekken ze naar hun eigen samenkomst. Op het moment dat wij na de dienst weer koffie mogen drinken met elkaar willen de tieners in gesprek met ons komen om zo meer deel van de gemeente te kunnen zijn. Het doel is dat jong en oud meer op elkaar betrokken raken. Wij als kerkenraad hopen dat u dit initiatief omarmt.

Zondag 8 november vieren wij in de Develhof Dankdag omdat wij op de dag zelf, woensdag 4 november niet samenkomen. Juist in deze corona-tijd is het van belang dat wij oog blijven houden voor alle goede dingen die er ook nog zijn. Daarvoor mogen wij onze dank brengen. Heeft u zelf iets waarvoor u dankbaar bent dan stel ik het enorm op prijs als u dat met mij wilt delen (ds@develhof.nl). Ik zal zoveel mogelijk van uw reacties dan meenemen in de dienst van 8 november.

 

Kerkdienst nog steeds ook online

Maar ook al kunnen we weer naar de kerk, we zullen als Develhof op zondagmorgen ook de dienst gewoon blijven uitzenden. Deze uitzending start elke zondag-ochtend om 9:30. Dit zal rechtstreeks worden uitgezonden via de website ‘kerkdienstgemist.nl’, zie ook de link hier beneden. Daarna kunt dit via onze website op elk willekeurig moment terug kijken en -luisteren.

Klik hier voor de eerstvolgende online kerkdienst
 

Voorbeden

U kunt uw eventuele voorbeden opsturen naar mij (ds@develhof.nl) of naar een van de ouderlingen. 
 

Eerdere meditaties en diensten terugkijken?

Klik hier voor de eerdere online uitzendingen.

Klik op de pagina van kerkdienstgemist.nl op het plaatje van de dienst die u wilt zien en dan vervolgens op het groene cirkeltje met het witte driehoekje om het afspelen te starten.

Voor verdere informatie over hoe het mee- of terugkijken werkt kijkt u op de pagina Kerkdiensten > meekijken of terugkijken 


ds. Eric Matser 

 
Kerkdienst beperkt mogelijk! Kerkdienst beperkt mogelijk!

Voor de diensten naar de kerk komen of toch maar weer online kijken?

Voor de kerken zijn de maatregelen op 5 oktober weer verder aangescherpt. Vanaf zondag 11 oktober mogen we nog maar met maximaal 30 mensen (ipv de eerdere 70) bij elkaar te komen, exclusief medewerkers.

Dit betekent :

  • Iedere week aanmelden.
  • Er is GEEN lijst met vaste aanmeldingen meer.
  • Aanmelden voor vrijdagavond 18.00 uur.
  • U krijgt bericht of u die zondag aanwezig kunt zijn .
  • Kunt u tochniet aanwezig zijn? Meldt u weer af!


De kerkrentmeesters hebben samen met de kosters een heel gebruiksplan opgesteld zodat u met een gerust hart naar de kerk kunt komen, maar u moet wel van te voren opgeven dat u komt!

Ook afmelden!
Graag wel, als u na uw aanmelding toch niet blijkt te kunnen komen, u even afmelden, dan kunnen andere gemeenteleden op uw plaats komen!

Voor aan/afmelden en regels klik op onderstaande knop

lees meer »
 
2e Collecte zondag 1 November 2e Collecte zondag 1 November
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.

Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea. Van harte aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan ook via rek. nr. NL55 INGB 0000 1931 27 van onze diaconie o.v.v. Vrouwen kerk Papoea. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Dank u wel!

Uw college van diakenen
 
 
Mededeling van de Kerkenraad Mededeling van de Kerkenraad
Heel verdrietig, maar helaas na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, zijn de maatregelen ook voor de kerken weer verder aangescherpt. De gemeenten hebben van de PKN maandag de dringende oproep ontvangen om in de maand oktober met maximaal 30 personen, dat is exclusief medewerkers, samen te komen tijdens de eredienst. Ook wordt er geadviseerd mondmaskers te dragen tijdens verplaatsingen. Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze dringende adviezen, adviseert de Protestantse Kerk in Nederland aan gemeenten deze richtlijnen van de overheid ter harte te nemen.

Als kerkenraad hebben wij besloten ons te houden aan dit advies, hoe verdrietig en jammer het ook is.

Het besluit voorlopig geen koffie meer te drinken na de dienst en nog steeds geen  gemeentezang, is afgelopen zondag al ingegaan.

De thema avond van V&T op 6 oktober met ds. Arjan Plaisier is mede hierdoor ook geannuleerd.

Als kerkenraad hopen wij dat de maatregelen snel het gewenste resultaat mogen opleveren. Wij vertrouwen op uw begrip voor dit genomen besluit.

Preses ds. Marco Batenburg heeft een bemoedigend woord voor alle gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland:

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters,
Deze maatregelen raken de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk-zijn.
Het is om moe en verdrietig van te worden, ook omdat een einde voorlopig niet in zicht is. Dit alles vraagt veel van ons. We worden in ons kerk-zijn teruggeworpen op dat waar het werkelijk op aankomt. In de eerste plaats is dat de levende God zelf. We zijn niet aan onszelf overgeleverd, we leven niet in een zwijgzaam heelal, maar steeds opnieuw laat onze God van zich horen. Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle relaties.
In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij.


Namens de kerkenraad,
Metha van der Net
 
 
Ontmoetingen Ontmoetingen
Klik op het plaatje om de op de site opgeslagen 'Ontmoetingen' te lezen. 
lees meer »
 
Collectes / kerkelijke bijdragen Collectes / kerkelijke bijdragen
Wij willen u vragen om juist in deze periode uw betrokkenheid met de kerk en de wereld tot uiting te brengen in uw gaven. U kunt, naast de collecte in de kerk in de daarvoor bestemde vazen, ook blijven bijdragen door uw gaven over te maken op onderstaande rekeningnummers. Het hoeven geen grote bedragen te zijn. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.
 
Rekeningnummers
   
Kerk

 
NL33 INGB 0000 2073 94
ten name van
Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt
   
Diaconie   

   
NL55 INGB 0000 1931 27
ten name van
Diaconie Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt


 
De 'Open Burcht' blijft open! De 'Open Burcht' blijft open!
Er is een nieuwe voorzitter gevonden! Willemien Branger wil mijn taak overnemen. Onderling zijn de taken verdeeld en kan alles doorgaan. Dit is dus mijn laatste bericht.

Kom gezellig koffiedrinken op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Van harte welkom. Ik wens het nieuwe bestuur een gezegende tijd toe en doe de hartelijke groeten aan allen die met ons meeleefden.

Hartelijke groet, Agnes Huber
 
 
100-JARIG JUBILEUM 100-JARIG JUBILEUM
Vanaf maart 2021 viert de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt haar 100-jarig jubileum. Immers op 6 maart 1921 werd door dominee Horjus, predikant te Hendrik-Ido-Ambacht, die kerk geïnstitueerd. En tussen het jaar 1921 en het jaar 2021 liggen precies honderd jaren.

De kerkenraad vond en vindt dat een 100-jarig bestaan iets is dat je niet zomaar voorbij kunt laten gaan. Daarom werd een werkgroep, die de naam ‘Werkgroep 2021’, meekreeg, opgericht. Die werkgroep is al geruime tijd bezig om het 100-jarig jubileum voor te bereiden. De grote lijnen hoe een en ander moet gaan plaatsvinden staan wel vast. En aan de invulling wordt ook hard gewerkt.

Een van de onderdelen van het jubileum is een reünie.
En voor een reünie heb je mensen/bezoekers nodig. Maar, je moet die bezoekers wel weten te vinden. En dat is niet zo makkelijk. Natuurlijk hebben we in de Develhof een prima werkend Kerkelijk Bureau waar men veel adressen heeft van oud ‘Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindters’. Als iemand verhuist naar elders wordt dat keurig vastgelegd. Maar verhuis je daarna nog een keer dan ben je niet meer te vinden. Andere instanties, zoals de PKN in Utrecht, zijn niet erg scheutig met het verstrekken van gegevens. Alles in strijd met de privacywetgeving.

Vandaar de volgende oproep:
Bent u iemand die ooit behoorde tot de Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht-Groote Lindt of kent u iemand die ooit behoorde tot de Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht-Groote Lindt en bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de reünie en vindt u het fijn om te zijner tijd te worden uitgenodigd voor die reünie, maakt u dat dan schriftelijk kenbaar aan de secretaris van de werkgroep.

De secretaris van de werkgroep is Matthé Reedijk. Hij is te bereiken via het e-mailadres. werkgroep.2021@gmail.com of m.reedijk1@upcmail.nl of via het adres Maasboulevard 160, 3331 ML in Zwijndrecht. De “Werkgroep 2021”, kijkt uit naar uw aanmelding.

 
Reünie of niet? Reünie of niet?
Zeg nou zelf. Wat stel je je voor bij een reünie? Hand geven, omhelzen, uitroepen van: ‘Hoe gaat het met je’? en ‘Wat zie jij er nog goed uit’! Maar dat zijn allemaal dingen die, voorlopig hopen we, niet meer mogen. Hand geven? Moet minimaal elleboog zijn. Omhelzen? 1.50 meter, uitroepen, spetteren?, denk aan de rondvliegende aerosolen. En dan is de reünie  nog maar één van de problemen waar wij van de ‘Werkgroep 2021’, tegenaan lopen. Weet u het nog? ‘Werkgroep 2021’?

De voorbereiders van de viering van het 100-jarig bestaan van de Gereformeerde kerk Zwijndrecht-Groote Lindt. Druk bezig. Maar wel rijzen er steeds meer twijfels over het  uitvoeren van al onze plannen. Afspraken kunnen niet worden gemaakt. Niemand weet hoe zijn of haar agenda er komend jaar uitziet. Daarom hebben we eensgezind (vier mannen en twee vrouwen) besloten om aan de kerkenraad te vragen of zij er in mee kunnen gaan om de viering een jaar uit te stellen. Dus dat het 100-jarig bestaan niet in 2021 maar in 2022 gevierd zal worden.

Inmiddels heeft de kerkenraad  ons laten weten dat zij met ons verzoek tot uitstel instemmen. Eén ding blijft wel overeind. Zondag 7 maart 2021 blijft wel de startzondag van de viering. Want we hebben inmiddels geleerd dat je, ondanks weinig mensen in de zondagsdienst, toch heel veel mensen via ‘Kerkdienstgemist’, kunt bereiken.

We hebben nu in 2022 woensdag 1 juni als dag van de opening van de viering gekozen. Waarom die dag? Het is dan precies 100 jaar geleden, althans volgens oude geschriften, dat het houten kerkje als eerste kerk van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt, werd geopend.

U hoort nog van ons.
Matthé Reedijk, secretaris

 
 
Tienerbrugdienst 1 november Develhof Tienerbrugdienst 1 november Develhof
Zondag 1 november is er Tienerbrugdienst om 9.30 uur in de Develhof. We hebben deze keer weer een leuk programma. 

Alle tieners zijn welkom!
Tot zondag.

Leiding van de Tienerbrugdienst   
 
 
Vorming & Toerusting 2020/2021 Vorming & Toerusting 2020/2021
Het programma 2020/2021 van de taakgroep 'Vorming en Toerusting' is beschikbaar!

Klik op het V&T logo om naar het programma te gaan op de 'Vorming en Toerusting' site.
 

Corona

In verband met de door de overheid getroffen maatregelen betreffende het besmettingsgevaar en de afstand van 1,5 m. zal een beperkt aantal mensen de avonden kunnen bijwonen. Mogelijk zullen er ook avonden niet doorgaan. Kijkt u vooraf op de website van Vorming & Toerusting of geef u van tevoren op.

Wij hopen dat wij u bij een of meer bijeenkomsten mogen ontmoeten.

De leden van de taakgroep 
 
Verslag Israëlreis Verslag Israëlreis


Dinsdag 11 juni 2019 vertrokken 25 predikanten naar Israël. Via onderstaande links kunt u het reisverslag te lezen. Het geheel is in drie delen opgesplitst:
Deel 1: De eerste dagen 
Deel 2: Jeruzalem
Deel 3: Slot

ds. Eric Matser
 
Archief berichten Corona tijd Archief berichten Corona tijd

 
Er verschenen in de tijd van Corona veel berichten. Om de site overzichtelijk te houden hebben we de meeste eerder geplaatste berichten zoals de nieuwsbrieven (gemeente ontmoetingen) uit die tijd op een archief pagina gezet. Via dat archief kunt u deze berichten dan eenvoudig op uw gemak (nog eens) lezen door te klikken op de link van het betreffende bericht.

Klik op de knop hieronder om het archief te openen.


 
lees meer »