Rond de Erediensten Rond de Erediensten
Zondag 17 november hoopt ds. Faber van der Meulen weer bij ons voor te gaan. De lezingen zullen dan zijn uit Psalm 93 en lukas 17:5-10 ‘En de apostelen zeiden tot Jezus: geef ons meer geloof’.
Wat is de reactie van Jezus? Hij heeft het over een mosterdzaadje en zo. Daarna volgt een gelijkenis die ons niet erg ligt. Want daarin gaat het over een slaaf en zijn meester - wij hebben de slavernij toch afgeschaft? - en die slaaf maar werken en werken. Ja, dat is echt een gelijkenis voor toen en in feite toch niet meer voor vandaag? We lezen deze gelijkenis met als achtergrond Psalm 93: ‘God is Koning, Hij regeert altijd’ en we spreken over een gelijkenis van toen en de bedoeling daarvan voor vandaag.

Zondag 24 november, de laatste zondag van het kerkelijke jaar, gedenken wij traditiegetrouw de overledenen. Tijdens deze dienst zullen Carla Bos (harp) en Diana Abspoel (hobo) hun muzikale medewerking verlenen.

Zondag 1 december, eerste advent, hopen we met elkaar een doopdienst te houden. Anna, dochter van Bernd en Samantha van Es, zusje van Thijs, zal dan worden gedoopt. We zullen tijdens deze dienst stil staan bij de drie generaties: Anna, Maria en Jezus. Tijdens deze dienst verleent het Develhofkoor haar medewerking. 


Ds. Eric Matser
 
 
Develhofsoos Develhofsoos
Een jongen droomde van een huis dat veel mooier was dan zijn eigen hutje. Op een avond, toen de zon onder ging, zag hij dat er ver weg op een van de heuvels aan de overkant een huis stond met gouden vensters dat straalde als met edelstenen versierd. Hij besloot om naar dat huis van zijn dromen te gaan, dan zou hij helemaal gelukkig zijn.
De volgende dag ging hij op weg. De weg er naar toe was langer dan hij gedacht had. Tegen de avond kwam hij er aan.
Toen hij het van dichtbij zag, was hij diep teleurgesteld. Het huis had geen gouden vensters. Van verdriet en moeheid viel hij in slaap. Maar hoe groot was zijn verbazing toen hij in de morgen wakker werd en naar de overkant keek. Daar, ver weg op de groene heuvel zag hij een ander huis met gouden vensters, die flonkerden zoals hij nog nooit gezien had. Toen hij er vol verwachting naar toe ging, zag hij tot zijn grote verbazing dat het zijn eigen hutje was.

Daarom leert de Bijbel ons dat we ons niet moeten verkijken op wat anderen hebben, maar kijken naar wat we zelf hebben en dat we daar iets mee mogen doen tot zegen van anderen en tot eer van Gods naam. Het was een gezellige middag, er waren weer leuke prijsjes te winnen bij de bingo, dus mensen schroom niet en kom.  

Wij wensen de zieken een voorspoedig herstel en tot ziens.

De volgende soos is dinsdag 19 november, van 14.00-16.00 uur. Welkom.

Ans van der Harst, Develhofsoos

 
 
Dankdag voor gewas en arbeid Dankdag voor gewas en arbeid
Traditioneel is het iedere eerste woensdag van november Dankdag voor Gewas en Arbeid en dit jaar is de Dankdag  gehouden op zondag 10 november j.l. Is dat nu nog wel nodig? Nog niet eens zo erg lang geleden was het voor vrijwel iedereen een gegeven dat groei en bloei een gave Gods was waarvoor in het voorjaar werd gebeden en in het najaar bedankt. Tegenwoordig denken we steeds meer te leven in een ‘maakbare samenleving’. Met al onze kennis en technieken zorgen we toch zelf wel voor maximale opbrengsten? Als we het allemaal zelf gedaan hebben, waarom zouden we dan God daarvoor nog moeten bedanken? Wij denken van wel. Wij geloven dat al onze kennis en kunde die ons in staat stelt in ons levensonderhoud te voorzien, een gave van God is en dat we daarmee om moeten gaan op de manier zoals ons door Jezus Christus is voorgeleefd. Helaas blijkt telkens weer hoe moeilijk dat is en dat de maakbaarheid van de samenleving toch niet zo vanzelfsprekend is. We hebben dus alle redenen om aan God te vragen ons daarbij te helpen en Hem te danken als het weer een beetje gelukt is.

Hoe wilt u daarvoor danken? Uiting van uw dankbaarheid kunt u o.a. geven in de vorm van een gift naar draagkracht en zoals altijd is onze hoop gevestigd op uw vrijgevigheid. Mede door uw gift kunnen wij onze gemeente een toekomst bieden.
Mogen wij ook dit jaar op uw bijdrage rekenen? 

Het college van kerkrentmeesters
 
 
Van de Kerkenraad Van de Kerkenraad
Bij de laatste ‘Op de koffie bij de kerkenraad’ vroegen wij u, hoe u dacht over de gezongen liederen en gebruikte liedbundels. Hier is het volgende uitgekomen:
De meeste mensen die we gesproken hebben, hadden geen echte bezwaren tegen een enkel lied uit een andere bundel (‘hemelhoog’ of een evangelische liedbundel). Maar wel overheerst de mening dat we een heel goed liedboek hebben met veel verschillende liederen. Een aantal mensen willen graag meer psalmen zingen en missen ook wel sommige liederen uit het oude liedboek. Afwisseling van de gezongen liederen is ook als punt genoemd. 

Een enkele ouder gaf aan dat de tieners wel behoefte hebben aan andere liederen. Dit is meteen het dilemma waar we als gemeente voor staan: veel ouderen maar ook jongeren, die beide hun eigen wensen hebben.

Een flink gedeelte van onze gemeente blijft na de dienst koffie drinken. Het is gezellig en zo kunnen we elkaar na een drukke week rustig spreken. Gemeentezijn is niet alleen naar de preek luisteren en zingen.  Ook ‘oog’ voor elkaar hebben is een wezenlijk onderdeel van gemeentezijn. We willen als gemeente ook de mogelijkheid bieden om af en toe met elkaar verder te praten over de preek. Vragen als: Wat spreekt mij aan in deze preek, wat kan ik er mee doen deze week en wat bedoelt de Bijbel met dit verhaal? kunnen dan ter sprake komen. We denken aan eenmaal in de maand op een vaste zondag in de maand. Het is uiteraard geheel vrijblijvend.

Zoals eerder in het kerkblad is vermeld hebben we als kerkenraad de classispredikant op visite gehad. Ds. G. van Meijeren heeft wat verteld over zijn taak als classispredikant waarvan het bezoeken van alle PKN  gemeentes in de classis Zuid-Holland-Zuid een niet gering deel is. Zo blijft hij op de hoogte van wat er in onze classis speelt. Verder is hij een steun voor de predikanten en kerkelijk werkers. Wij mochten delen waar wij dankbaar voor waren als ambtsdragers. We merkten dat er ook bij ons in de gemeente veel is om dankbaar voor te zijn. We zijn dankbaar voor onze tieners, de vele vrijwilligers die onze gemeente rijk is en nog veel meer. Met elkaar merkten we dat we onze blik meer naar ‘buiten’ zijn gaan richten. Het is belangrijk dat we contact met de buurt zoeken. We kunnen veel betekenen voor de mensen in deze buurt. Het was een goede avond samen met onze classispredikant.

Rembert Slotema, scriba
 
 
Het Devel diner Het Devel diner


Na het succes van de stamppotmaaltijden van afgelopen jaren willen we nu starten met een nieuw project: het Devel Diner. Een 3-gangen maaltijd voor iedereen. Eens in de twee maanden. Kosten € 5,- per persoon, incl. 1 consumptie.

De eerste keer zal dit zijn op 
vrijdag 22 november, inloop vanaf 17.30 uur. Aanmelden is gewenst, want vol = vol.  Aanmelden kan via of tel. 06 41 19 08 11.

Wij hebben er heel veel zin in.

Jacomien Verschoor, Annelies Bakker,  Corrie Hekman
 
 
Advent, zoals u het niet kent! Advent, zoals u het niet kent!

Ook in dit jaar komen we bij elkaar om weer wat wijzer te worden. Deze keer gaat het om samen te lezen wat er precies staat in de bekende Adventsverhalen van de twee evangelisten Mattheus en Lukas. Waarom zijn er verschillen onderling? Schrijft elke evangelist zijn ‘eigen’ adventsverhaal? Wat betekent het dat de evangelist Markus niet een echt adventsverhaal kent, maar de evangelist Johannes er een gedicht over schrijft? Komt Advent alleen voor in het Nieuwe Testament of zijn er ook vergelijkbare verhalen in het Oude Testament? Wanneer alle nadruk bij ons op Kerstmis ligt, waar blijft Advent dan?

Kortom heel veel vragen die een diepere kijk kunnen geven op de bedoeling van Advent door de Bijbel heen en op de vieringen voor vandaag.
Elke keer bijeenkomst gaat het om een afgesloten gedeelte van teksten.
Leesmateriaal wordt tijdens de cursus uitgereikt.

Data: dinsdag 19 november
Plaats: de Develhof.
Inleider: ds. Harry Faber van der Meulen.
Tijd: 10.00-11.45 uur (met een pauze).
Kosten: € 2,50 per persoon, per keer.

Ds. Harry Faber van der Meulen  
 
 
Hoe een Arabier liefde voor Jezus en Israël kreeg Hoe een Arabier liefde voor Jezus en Israël kreeg
Lezing met ds. Saleem Shalash: ‘Hoe een Arabier liefde voor Jezus en Israël kreeg’
Op maandag 9 december is er in Zwijndrecht een lezing met ds. Saleem Shalash uit Nazareth in Israël, uitgenodigd door ‘Christenen voor Israël’ naar aanleiding van de studiereis die ik dit voorjaar maakte naar Israël. Ik heb hem toen ook ontmoet.  Het onderwerp waarover hij spreekt is: Hoe een Arabier liefde voor Jezus en Israël kreeg.

De bijeenkomst vindt plaats in de Develhof, Laan van Nederhoven 21 in Zwijndrecht. Aanvang om 20.00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Ds. Shalash is een Arabier met een rooms-katholieke achtergrond maar op jonge leeftijd zei hij het christelijk geloof vaarwel. Een ongeluk van een vriendin echter, die in haar auto verbrandde, raakte hem diep. Hij vroeg zich af wat de zin van het leven was en begon in de Bijbel te lezen. Na zijn ommekeer volgde hij een theologische studie aan het Bethlehem Bible College en het Israël College of the Bible in Netanya. In 2009 begon ds. Shalash met een zevental mensen te bidden in zijn eigen huis in Nazareth. Er ontstond een Arabische kerk, die snel groeide. Momenteel telt de baptistengemeente, met de naam Home of Jezus the King Church, 110 leden. Bij een dochtergemeente in Haifa zijn 17 leden aangesloten. Kenmerkend voor de manier waarop hij zich opstelt, is zijn liefde voor het volk Israël.

 
 
Vorming & Toerusting 2019/20 Vorming & Toerusting 2019/20
Het programma 2019/2020 van de taakgroep 'Vorming en Toerusting' is beschikbaar! 
 
 
Vacature functie administrateur Vacature functie administrateur
Na een zeer verdrietige situatie door het plotseling overlijden van onze zeer ervaren administrateur de heer Peter Rozendaal, zijn wij binnen het College van Kerkrentmeesters in overleg om een geschikte persoon te vinden die de functie van administrateur zou willen gaan vervullen. Gezien de voortgang in de administratieve werkzaamheden is het van belang om op korte termijn een geschikte persoon toe te voegen aan ons college. Graag vernemen wij van onze gemeenteleden wie de functie van administrateur zou willen gaan vervullen. Bij een positieve interesse kunt u zich aanmelden bij onze penningmeester Jaap Bakker of voorzitter Cees van Breugel.

College van Kerkrentmeesters
 
Verslag Israëlreis 1

Deel 1: de eerste dagen
Verslag Israëlreis 1
 
Dinsdag 11 juni 2019 vertrokken 25 predikanten naar Israël. Klik op de knop hieronder om het reisverslag (deel 1) te lezen.

ds. Eric Matser
 
lees meer »
 
Verslag Israëlreis 2

Deel 2: Jeruzalem
Verslag Israëlreis 2
 
Dinsdag 11 juni 2019 vertrokken 25 predikanten naar Israël. Klik op de knop hieronder om het vervolg van het reisverslag (deel 2) te lezen.

ds. Eric Matser
 
lees meer »
 
Verslag Israëlreis 3: Slot

Deel 3: Slot
Verslag Israëlreis 3: Slot

 
Dinsdag 11 juni 2019 vertrokken 25 predikanten naar Israël. Klik op de knop hieronder om het vervolg van het reisverslag (deel 3, tevens slot) te lezen.

ds. Eric Matser
lees meer »