Rond de Erediensten Rond de Erediensten
In verband met de aangescherpte Coronamaatregelen (per 18-12-2021) zullen de komende diensten alleen nog maar online te volgen zijn. 

 
Zondag 23 januari hoopt mijn vrouw Anja Matser-Verhoeven weer bij ons voor te gaan. Zij neemt ons mee naar Lucas 4 waar Jezus na zijn verzoeking in de woestijn, waarin Hij 40 dagen werd verzocht, terugkeert naar de synagoge. En daar in de kracht van de Geest het aangename jaar des Heren verkondigt, een verwijzing naar het jubeljaar. Ook hij laat zien dat er ondanks verdrukking en benauwdheid perspectief is. Er komen andere tijden. Gerard de Wit bespeelt het orgel en Lucia van Vugt zal voor ons de zang verzorgen.

Zondag 30 januari hoop ik zelf weer voor te gaan en dan zullen we stilstaan bij Johannes 2:13-25 de tempelreiniging van Jezus in Jeruzalem. Illa Lommers bespeelt het orgel en Marijke Opmeer zingt voor ons.
 


Zondag 6 februari hoopt ds. Faber van der Meulen weer bij ons voor te gaan. 

Klik hier voor meer info over de Corona maatregelen


Online volgen

Klik hier voor de eerstvolgende online kerkdienstds. Eric Matser 

lees meer »
 
Snelmenu Snelmenu
Om direct naar een item te gaan kunt u ook klikken op een van onderstaande links:  
 
Tienerbrugdienst Tienerbrugdienst
Zondag 23 januari is er om 9.30 uur een tienerbrugdienst in de Develhof. We gaan deze keer de helden uit de bijbel opzoeken en bespreken. Alle tieners zijn welkom.

Leiding van de Tienerbrugdienst
 
Corona maatregelen Corona maatregelen

In verband met de aangescherpte Coronamaatregelen (per 18-12-2021) zullen de komende diensten alleen nog maar online te volgen zijn. 

Namens de kerkenraad, Rembert Slotema, scriba
 

 
Inzage nieuwe plaatselijke regeling Inzage nieuwe plaatselijke regeling
Beste gemeenteleden,

De oude versie van de plaatselijke regeling is helemaal bijgewerkt. De nieuwe versie van 2021 is nu beschikbaar. 

Deze nieuwe plaatselijke regeling moet door de gemeente kunnen worden ingezien. Omdat het nogal een groot bestand is willen we het niet uitprinten. Wilt u deze nieuwe versie klik dan hier om het te downloaden. Vanwege de grootte is het wel ingepakt (zip bestand) wat u op uw computer zelf zult moeten uitpakken. U kunt het ook nog steeds opvragen bij de scriba via een mail naar scriba@develhof.nl

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Rembert Slotema

 
Uitdraai preken Uitdraai preken
Omdat sommige gemeenteleden ondanks gehoorapparaten en andere hulpmiddelen de preek vaak niet meer goed kunnen volgen, heb ik besloten om in ieder geval als ik zelf voorga of mijn vrouw Anja, de preek uit te draaien en vóór de dienst mee te geven. We zullen ons niet altijd letterlijk aan de tekst houden, maar ik hoop dat met de mogelijkheid van meelezen de inhoud van de preek beter overkomt.

Ds. Eric Matser
 
Kindernevendienst beperkt Kindernevendienst beperkt
Met pijn in ons hart hebben wij moeten besluiten dat er niet meer elke zondag kindernevendienst kan worden aangeboden vanwege het gebrek aan leiding. Slechts twee dames zijn er nog over om de kindernevendienst te leiden en dat is onvoldoende om hier mee door te gaan. Uit nood geboren hebben we nu afgesproken dat er één keer per maand kindernevendienst gehouden wordt. De crèche voor de kleinste kinderen gaat wel elke zondag gewoon door. Oudere kinderen kunnen als er geen kindernevendienst is eventueel nog daar naar toe. Daar ligt een kinderbijbel en wordt er in voorkomende gevallen een verhaal voorgelezen. Deze situatie blijft voorlopig tot het eind van dit jaar en daarna evalueren wij weer. Wij hopen als kerkenraad dat er vrijwilligers opstaan die mee willen gaan draaien bij de kindernevendienst en andere vacatures willen gaan vervullen om alle taken in de kerk zoveel mogelijk toch door te kunnen laten gaan.

Op zondag 19 december en zaterdag 25 december zal er kindernevendienst zijn.
 
de kerktuin... de kerktuin...

Na onze eerste oproep in het kerkblad van 18 juli en op deze site (zie LEES MEER) is de telefoon van onze coördinator, Henk Kaijim helaas geen enkele keer overgegaan. Ca. 1,5 uur per week op maandagmorgen moet toch wel op te brengen zijn voor onze kerk? Lekker buiten. Beweging, een goed gesprek tijdens de koffie en dito gevoel na afloop, zullen uw deel zijn!
Bel Henk a.u.b op, tel. 612 02 44.

N.B. Onze leeftijden zijn bij de kerkrentmeesters bekend.
 
 

 

lees meer »
 
Bericht van het College van Kerkrentmeesters Bericht van het College van Kerkrentmeesters
Lees hier het volledige bericht van het College van Kerkrentmeesters over ventilatie, arico, CV en lekkend dak.

Nieuwsbrief CvK Juni 2021
 
Lief en Leed (privacy) Lief en Leed (privacy)
Ik zit met een dilemma, wij zijn als gemeente van Jezus Christus geroepen om er voor elkaar te zijn, om ‘lief en leed’ met elkaar te delen. Alleen dan moet u wel op de hoogte gebracht worden van wat er speelt bij mensen.
 

lees meer »
 
Collectes / kerkelijke bijdragen Collectes / kerkelijke bijdragen
Wij willen u vragen om juist in deze periode uw betrokkenheid met de kerk en de wereld tot uiting te brengen in uw gaven. U kunt, naast de collecte in de kerk in de daarvoor bestemde vazen, ook blijven bijdragen door uw gaven over te maken op onderstaande rekeningnummers. Het hoeven geen grote bedragen te zijn. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.
 
Rekeningnummers
   
Kerk

 
NL33 INGB 0000 2073 94
ten name van
Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt
   
Diaconie   

   
NL55 INGB 0000 1931 27
ten name van
Diaconie Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt


 
Verslag Israëlreis Verslag Israëlreis


Dinsdag 11 juni 2019 vertrokken 25 predikanten naar Israël. Via onderstaande links kunt u het reisverslag te lezen. Het geheel is in drie delen opgesplitst:
Deel 1: De eerste dagen 
Deel 2: Jeruzalem
Deel 3: Slot

ds. Eric Matser