40-Dagentijd kalender 40-Dagentijd kalender
Klik op de datum in de onderstaande kalender om de meditatie van die dag te openen
April
 Zo   Ma   Di  Wo  Do Vr Za

29
 
30 31 -1- -2- -3- -4-

-5-
 
-6- -7- -8- -9- -10- -11-

-12-
 
-13- 14 15 16 17 18
 
 
Rond de Erediensten Rond de Erediensten


Op advies van het RIVM en de Protestantse Kerk van Nederland worden de kerkdiensten voorlopig tot en met maandag 1 juni afgelast. Dit betekent dat we ook op Palmpasen niet mogen samenkomen. Juist als iets wegvalt, zoals nu de wekelijkse erediensten, worden wij ons meer dan ooit bewust hoe waardevol deze samenkomsten zijn. Om samen de lofzang gaande te houden en bemoedigd te worden door Gods Woord en zijn Geest.

Vervangend Meditatie en gebed

Ook wij als Develhof hebben besloten op zondagmorgen uit te gaan zenden. Zolang er geen kerkdiensten mogen worden gehouden, zal ik elke zondag-ochtend om 9:30 een meditatie verzorgen met gebed en muziek. Dit zal rechtstreeks worden uitgezonden via de website ‘kerkdienstgemist.nl’. Daarna kunt dit via onze website op elk willekeurig moment terug kijken en -luisteren, zie het kopje 'Eerdere meditaties terugkijken ' onderaan dit bericht.
 

De meditatie van 10 April (Goede Vrijdag) kan op deze datum vanaf
19:30 direct worden geopend door hier te klikken

 Het kan door een te grote belangstelling gebeuren dat de site Kerkdienstgemist.nl het even niet aan kan. U krijgt dan geen beeld en/of geluid. Probeer het dan later nog eens of kijk de dienst terug op een later tijdstip, de dienst wordt wel opgenomen.

Wij hopen als kerkenraad u zodoende te kunnen blijven bemoedigen.
Ik zie nu al uit naar de dag dat wij weer fysiek op zondagmorgen mogen samenkomen, wat een feest zal dat zijn. Tot die tijd moeten we het doen met uitzendingen zoals omschreven


Eerdere meditaties terugkijken

Meditatie 05 april 2020 (Palmpasen)
Meditatie 29 maart 2020
Meditatie 22 maart 2020
 

 


Voor informatie hoe het mee- of terugkijken werkt kijk dan op de pagina Kerkdiensten > meekijken of terugkijken 


ds. Eric Matser
 

 
Paasgroetenactie PKN voor gedetineerden Paasgroetenactie PKN voor gedetineerden
Op 1 maart, het begin van de 40-dagentijd, werden er 40 kaarten  na de dienst door u meegenomen met het verzoek deze in de Develhof met uw persoonlijke groet en de postzegel op het deel waarmee de ontvanger zelf een kaart aan iemand kan sturen, weer in te leveren. Helaas tot op heden werden er slechts 14 kaarten retour ontvangen.

Een belangrijke reden kan de Covid-19 ramp zijn en de de kerk is helaas dicht. De PKN heeft om deze reden de actie verlengd. Dit jaar heeft uw persoonlijke groet/wens nog veel meer waarde, omdat gevangenen ook beperkt zijn in hun vrijheden i.v.m deze ramp. Daarom dit jaar wat extra moeite gevraagd, dit valt toch ook onder omzien naar elkaar?

De oplossing voor de kaarten is: de buitenbrievenbus van de Develhof, ds. Matser of de koster kijken er regelmatig in of de brievenbus van Pïet Visser, Klaproosstraat 26. U kunt ook even bellen 619 27 94.

Voor de duidelijkheid nog even: de dubbele kaart. Op het bovendeel uw groet/wens ZONDER postzegel. Onderste deel: ZONDER tekst MET postzegel. Enkele kaart: Alleen met uw groet/wens  ZONDER postzegel in te leveren. 

Dank voor de te nemen moeite namens uw diaconie. 
 
Pasen 12 april 2020 Pasen 12 april 2020

Het laatste nieuws rond de maatregelen in de strijd met het coronavirus is dat we minstens tot het einde van deze maand geen samenkomsten mogen hebben, dus helaas ook niet met Pasen. Nu kunnen we niet massaal met elkaar blij zingen van de Opgestane Heer. En toch zullen wij trachten om met een beperkt aantal mensen een feestelijke ‘dienst’ te maken. Ik hoop dat u thuis met ons meezingt en meeviert, want ook al kunnen we niet samenkomen, het Opstandingsfeest gaat door, ook in deze omstandigheden.

Wij prijzen ons gelukkig dat Annelies Bakker en Marijke Opmeer samen met hun dirigent (piano begeleiding) drie liederen live komen zingen. Verder zal onze eigen organist Illa Lommers op het orgel spelen.

Tijdens deze dienst zal als teken dat de dood is overwonnen en dat Jezus als Opgestane Heer in ons midden is, de nieuwe paaskaars naar binnen worden gedragen en ontstoken, terwijl wij kijken en luisteren naar:

Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,

Het paasfeest gaat door! Ondanks alle coronamaatregelen.
 
Paasgroet Paasgroet
Paasgroet
Lieve mensen, ook namens Anja wil ik u allen vanaf deze plaats alvast heel gezegende paasdagen wensen. Misschien worden we in deze coronatijd bewuster dan ooit dat we er voor elkaar moeten zijn, hoe moeilijk de omstandigheden soms ook zijn. Jezus zelf heeft ons vastgehouden over dood en graf heen en heeft daarmee de dood overwonnen, halleluja. Ik sluit af met een gedicht van Henri Nouwen waar hij het heeft over een nieuwe gemeenschap. Wij samen vormen ‘het lichaam van Christus’, wees gezegend en wees tot zegen.

O M H E L Z E N  O F  B E S T O K E N

Ieder keer dat we
elkaar vergeven in plaats van te lijf te gaan
elkaar zegenen in plaats van vervloeken

elkaars wonden verzorgen in plaats van
dieper maken
elkaar bemoedigen in plaats van ontmoedigen

elkaar hoop geven in plaats van
tot wanhoop drijven
elkaar omhelzen in plaats van bestoken
elkaar begroeten in plaats van negeren

elkaar danken in plaats van bekritiseren
elkaar prijzen in plaats van belasteren

kortom, iedere keer dat we
kiezen voor elkaar in plaats van tegen elkaar
maken we Gods liefde zichtbaar
verminderen we geweld
en werken we aan het tot stand komen
van een nieuwe gemeenschap


(Henri Nouwen)Met pastorale groet, ds. Eric Matser
 
 
Goede vrijdag 10 april Goede vrijdag 10 april

Op deze dag zou het koor Con Amore weer komen zingen, helaas kan dat niet doorgaan. Gelukkig hebben wij nog wel de opnames van vorige jaar en delen daarvan zullen weer te zien en te horen zijn op Goede Vrijdag. Verder zullen Rembert Slotema en ik weer de lezingen verzorgen en zal er orgelmuziek te horen zijn van bekende liederen die u dan desgewenst thuis mee kunt zingen. Aan het eind van de dienst wordt de paaskaars gedoofd en weggedragen door de diaken van dienst.

Wij hopen op deze manier u zoveel mogelijk mee te nemen in wat wij op Goede Vrijdag gedenken. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen Collectes / kerkelijke bijdragen
Wij willen u vragen om juist in deze periode uw betrokkenheid met de kerk en de wereld tot uiting te brengen in uw gaven. Nu we als gemeente ook niet meer fysiek bij elkaar mogen komen missen wij de opbrengst van de collectes. Wilt u blijven bijdragen door uw gaven over te maken op onderstaande rekeningnummers. Het hoeven geen grote bedragen te zijn. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.
 
Rekeningnummers
   
Kerk NL33 INGB 0000 2073 94
ten name van Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt
   
Diaconie        NL55 INGB 0000 1931 27
ten name van Diaconie Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt

En vergeet u de Paasdoosjes niet! (zie in de Ontmoetingen)
 
Archief berichten Corona tijd Archief berichten Corona tijd

 
Er verschijnen in deze tijd van Corona veel berichten. Om de site overzichtelijk te houden hebben we de meeste eerder geplaatste berichten uit deze tijd op een archief pagina gezet. Via dat archief kunt u deze berichten dan eenvoudig op uw gemak (nog eens) lezen door te klikken op de link van het betreffende bericht.

Klik op de knop hieronder om het archief te openen.

 
lees meer »
 
Alle activiteiten tot en met 1 juni geannuleerd Alle activiteiten tot en met 1 juni geannuleerd
Alle activiteiten zijn ivm met het Coronavirus geannuleerd.
Dit geldt voorlopig tot 1 juni aanstaande.

Voor verdere informatie klik op onderstaande knop.


 
Een teken van leven! Een teken van leven!

40 dagen tijd in de kindernevendienst

Ook dit jaar doen we met de kinderen van de kindernevendienst een 40-dagenproject. Dat doen we dit jaar met verhalen uit het boek Exodus. De verhalen laten zien dat God mensen bevrijdt, zelfs uit de donkerste nacht.

We starten het project met het verhaal van de brandende braamstruik. God geeft `mozes daar een teken van leven.  Ook wij mogen uitzien naar tekens van leven. We kunnen er om bidden en we kunnen ook een teken van leven doorgeven aan elkaar. Door elkaar te bemoedigen en te troosten, door om te zien naar iemand die het moeilijk heeft.

We werken uit een heel groot boek dart iedere week voorin de kerk zal staan. Wees welkom om er eens doorheen te bladeren na de dienst.

Iedere week gaan de kinderen een kaart naar iemand uit de gemeente sturen als ‘teken van leven’.

Bij het project is ook een boekje ontwikkeld voor thuis, met voor elke dag materiaal in de vorm van voorleesverhalen, liedjes en leuke activiteiten. Het is een mooie manier om als gezin aandacht te besteden aan de bijbelverhalen en met elkaar in gesprek te gaan. De boekjes worden verspreid over de gezinnen met kinderen. Mocht u een gezin kennen dat we vergeten zijn, dan zijn er nog een paar exemplaren te krijgen in de ruimte van de kindernevendienst.

We kijken uit naar een fijn paasproject met elkaar en hopen veel kinderen met hun ouders en opa’s en oma’s met hun kinderen te mogen begroeten.

Eveline Roosendaal
 
 
Paasdoosjes 2020 Paasdoosjes 2020
De opbrengst van de Paasdoosjes is dit jaar voor het Diaconaal Aandachtscentrum in Dordrecht.

Het Aandachtscentrum in Dordrecht staat op de Singel vlakbij de Johan de Wittstraat. Daar kunnen mensen terecht voor een kop koffie, een praatje, wat lezen en andere activiteiten.

Al meer dan 25 jaar biedt het Aandachtscentrum een veilige en stabiele plaats voor veel mensen om regelmatig te komen. Aandacht is zo belangrijk voor mensen en veel mensen die er komen, hebben vaak te weinig aandacht gekregen. Er is ruimte voor een gesprek, voor te luisteren en aandacht voor elkaar.


Meer dan 30 vrijwilligers zijn dan ook daar actief om de mensen van koffie te voorzien, om aandacht te geven en om die openheid te geven die nodig is. Alles los van eigen overtuiging en je eigen verhaal. Dat is een gunst en vergt zorgvuldigheid en een blijvende beweging naar elkaar toe.

Graag willen wij daarom met deze actie wat meer doen voor het Aandachtscentrum. De opbrengst zal dan ook gebruikt worden om iets meer te doen dan altijd. Zoals een van de bezoekers zei: Iets doen wat voor anderen normaal is, zoals een keer naar het strand of wandelen of naar Diergaarde Blijdorp.

De paasdoosjes zijn weer op 1 maart, de eerste zondag van de lijdenstijd, uitgereikt. Er zal ook in de lijdenstijd meer informatie gegeven worden. Doet u ook dit jaar weer mee?

Namens het College van diakenen, Aart van Joolingen
 
 
Vorming & Toerusting 2020 Vorming & Toerusting 2020
Het programma 2019/2020 van de taakgroep 'Vorming en Toerusting' is beschikbaar!

Klik op het V&T logo om naar het programma te gaan op de 'Vorming en Toerusting' site.

Let op: In verband met de Corona maatregelen gaan de meeste activititeiten voorlopig (t/m 1 juni) niet door!
 
 
Verslag Israëlreis Verslag Israëlreis


Dinsdag 11 juni 2019 vertrokken 25 predikanten naar Israël. Via onderstaande links kunt u het reisverslag te lezen. Het geheel is in drie delen opgesplitst:
Deel 1: De eerste dagen 
Deel 2: Jeruzalem
Deel 3: Slot

ds. Eric Matser