Kerkdienst weer mogelijk! Kerkdienst weer mogelijk!

Vanaf zondag 5 juli mogen we weer met maximaal 70 mensen bij elkaar te komen.
De kerkrentmeesters hebben samen met de kosters een heel gebruiksplan opgesteld zodat u met een gerust hart naar de kerk kunt komen, maar u moet wel van te voren opgeven dat u komt! 


Kerkdienst bijwonen?

Wij zijn bij iedere kerkdienst verplicht te controleren of de aanwezige gemeenteleden gereserveerd hebben.
Als u de kerkdienst wilt bijwonen moet u zich voor vrijdagavond 20.00 uur aanmelden via een van onderstaande manieren Bij de aanmelding moet u de onderstaande gegevens doorgeven:
 • aantal personen waarvoor u wilt reserveren
 • de namen en het telefoonnummer
 • of u bij elkaar mag zitten
 • voor iedere kerkdienst waar u bij wilt zijn moet u zich aanmelden


CORONA-REGELS voor het bijwonen van de kerkdienst
 • Gebruik altijd uw gezonde verstand en stel uzelf iedere keer de vraag of het verstandig is om naar de kerk te komen.
 • Houdt u ook in en om de kerk altijd 1,5 meter afstand.
  (Geldt niet voor gezinnen waarvan de leden op hetzelfde adres woonachtig zijn)
 • Er mag niet gezongen en geneuried worden.
 • We schudden elkaar niet de hand.
 • Nies en hoest in de binnenkant van uw elleboog.
 • Desinfecteer uw handen voordat u de kerk betreedt.
 • Als u verkouden bent, blijft u thuis! Als u of één van uw huisgenoten koorts heeft of benauwd is, dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.
 • Ga thuis naar het toilet, de toiletten in de kerk zijn alleen in noodgevallen beschikbaar.
 • Bij het betreden van de kerk wacht u op de koster.
  Deze weet of u geregistreerd/uitgenodigd bent en geeft aan waar u mag zitten en geeft u de looproute naar uw zitplaats aan.
 • De koster is verantwoordelijk voor de orde en handhaving van de regels, instructies dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 


Ook nog online

De diensten blijven ook nog steeds online te volgen, zie deze link. Klik op de pagina van kerkdienstgemist.nl op het plaatje van de dienst die u wilt zien en dan vervolgens op het groene cirkeltje met het witte driehoekje om het afspelen te starten.


Namens de kerkenraad

Metha van der Net-Rozendaal

 
Rond de Erediensten Rond de Erediensten

 

Zondag 19 juli mochten we weer een doopdienst houden. Rachel Igone van Zijderveld werd gedoopt, zie onderstaande foto's. We hebben stilgestaan bij de geschiedenis van Jacob met Lea en Rachel en de zegenspreuk die dochters elke Sabbat meekrijgen van hun vaders: ‘Moge God je maken als Sara, Rebecca, Rachel en Lea’, de vier Aartsmoeders.Zondag 26 juli is ds. J.W. van der Straten bij ons voorgegaan.

Zondag 2 augustus ben ik zelf voor de laatste keer voorgegaan voor mijn vakantie.

Zondag 9 augustus mogen we ds. Erik Groeneveld begroeten als voorganger.

Zondag 16 augustus hoopt ds. Piet Taselaar bij ons voor te gaan. 

U bent weer van harte welkom om de erediensten live bij te wonen, alléén moet u wel voor de vrijdagavond 20.00 uur aanmelden dat u komt! 

 

Kerkdienst nog steeds ook online

Maar ook al kunnen we weer naar de kerk, we zullen als Develhof op zondagmorgen ook de dienst gewoon blijven uitzenden. Deze uitzending start elke zondag-ochtend om 9:30. Dit zal rechtstreeks worden uitgezonden via de website ‘kerkdienstgemist.nl’, zie ook de link hier beneden. Daarna kunt dit via onze website op elk willekeurig moment terug kijken en -luisteren.

Klik hier voor de eerstvolgende online kerkdienst
 

Voorbeden

U kunt uw eventuele voorbeden opsturen naar mij (ds@develhof.nl) of naar een van de ouderlingen. 
 

Eerdere meditaties en diensten terugkijken?

Klik hier voor de eerdere online uitzendingen.

Klik op de pagina van kerkdienstgemist.nl op het plaatje van de dienst die u wilt zien en dan vervolgens op het groene cirkeltje met het witte driehoekje om het afspelen te starten.

Voor verdere informatie over hoe het mee- of terugkijken werkt kijkt u op de pagina Kerkdiensten > meekijken of terugkijken 


ds. Eric Matser 

 
Dominee op vakantie Dominee op vakantie
De vakantietijd is weer aangebroken. Dit jaar misschien anders dan andere jaren. Voor sommigen een paar dagen weg in eigen land, voor anderen toch een camping opzoeken in Frankrijk? Of misschien blijft u lekker thuis? Heel veel plezier alvast, geniet ervan!
Of u nu weggaat of thuis blijft, rust wat uit. In Prediker staat zelfs dat ‘een beetje rust beter is dan veel gezwoeg’. Anja en ik vertrekken samen met onze kleinzoon Ezmir naar Noord-Italië (Piemonte) op donderdag 6 augustus en hopen maandag 24 augustus weer thuis te zijn. Zondag 30 augustus hoop ik zelf weer uitgerust voor te mogen gaan in de Develhof.

Zoals gebruikelijk kunt u tijdens mijn afwezigheid een beroep doen op een van mijn collega’s. Dat kan door contact op te nemen met onze voorzitter, mw. M. van der Net (voorzitter@develhof.nl of 06 30 90 99 23) of onze scriba, dhr. R. Slotema (scriba@develhof.nl / 06 45 58 26 58).

Of u nu weggaat of thuisblijft, ik wens u ook namens Anja een hele fijne vakantieperiode!

Ds Eric Matser
 
Zomeropening in coronatijd Zomeropening in coronatijd

Zoals u van ons gewend bent willen wij ook dit jaar een zomeropening organiseren in de kerk. Wel in aangepaste vorm zoals u zult begrijpen en met inachtneming van de regels van het RIVM.

Tijdens de zomermaanden juli en augustus bent u op woensdag van 14.00-15.00 uur van harte welkom op onze zomeropening.
Dit jaar kunnen we vanwege de corona niet een uitgebreid programma aanbieden zoals andere jaren en blijft het bij onderling contact onder het genot van een drankje.

Alléén woensdag 29 juli zal ds. Eric Matser weer een inleiding houden over de zeven scheppingsramen van de kerk. Iedereen die daarin geïnteresseerd is wordt van harte uitgenodigd om dan aanwezig te zijn om 14.00 uur in de Develhof.

Namens uw pastorale ouderlingen,

Annelies Bakker, Jacomien Verschoor, Corrie Hekman. 
 
Voorjaarsactie 2020 Diaconie Voorjaarsactie 2020 Diaconie


In deze bijzondere tijd, waar we plotseling zijn geconfronteerd met de kwetsbaarheid van onze samenleving, komt de Diaconie van de Develhof-gemeente met een brief over de voorjaarsactie.

Klik hier om het bericht te openen
 
Collectes / kerkelijke bijdragen Collectes / kerkelijke bijdragen
Wij willen u vragen om juist in deze periode uw betrokkenheid met de kerk en de wereld tot uiting te brengen in uw gaven. U kunt, naast de collecte in de kerk in de daarvoor bestemde vazen, ook blijven bijdragen door uw gaven over te maken op onderstaande rekeningnummers. Het hoeven geen grote bedragen te zijn. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.
 
Rekeningnummers
   
Kerk

 
NL33 INGB 0000 2073 94
ten name van
Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt
   
Diaconie   

   
NL55 INGB 0000 1931 27
ten name van
Diaconie Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt


 
100-JARIG JUBILEUM 100-JARIG JUBILEUM
Vanaf maart 2021 viert de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt haar 100-jarig jubileum. Immers op 6 maart 1921 werd door dominee Horjus, predikant te Hendrik-Ido-Ambacht, die kerk geïnstitueerd. En tussen het jaar 1921 en het jaar 2021 liggen precies honderd jaren.

De kerkenraad vond en vindt dat een 100-jarig bestaan iets is dat je niet zomaar voorbij kunt laten gaan. Daarom werd een werkgroep, die de naam ‘Werkgroep 2021’, meekreeg, opgericht. Die werkgroep is al geruime tijd bezig om het 100-jarig jubileum voor te bereiden. De grote lijnen hoe een en ander moet gaan plaatsvinden staan wel vast. En aan de invulling wordt ook hard gewerkt.

Een van de onderdelen van het jubileum is een reünie.
En voor een reünie heb je mensen/bezoekers nodig. Maar, je moet die bezoekers wel weten te vinden. En dat is niet zo makkelijk. Natuurlijk hebben we in de Develhof een prima werkend Kerkelijk Bureau waar men veel adressen heeft van oud ‘Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindters’. Als iemand verhuist naar elders wordt dat keurig vastgelegd. Maar verhuis je daarna nog een keer dan ben je niet meer te vinden. Andere instanties, zoals de PKN in Utrecht, zijn niet erg scheutig met het verstrekken van gegevens. Alles in strijd met de privacywetgeving.

Vandaar de volgende oproep:
Bent u iemand die ooit behoorde tot de Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht-Groote Lindt of kent u iemand die ooit behoorde tot de Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht-Groote Lindt en bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de reünie en vindt u het fijn om te zijner tijd te worden uitgenodigd voor die reünie, maakt u dat dan schriftelijk kenbaar aan de secretaris van de werkgroep.

De secretaris van de werkgroep is Matthé Reedijk. Hij is te bereiken via het e-mailadres. werkgroep.2021@gmail.com of m.reedijk1@upcmail.nl of via het adres Maasboulevard 160, 3331 ML in Zwijndrecht. De “Werkgroep 2021”, kijkt uit naar uw aanmelding.

 
Verslag Israëlreis Verslag Israëlreis


Dinsdag 11 juni 2019 vertrokken 25 predikanten naar Israël. Via onderstaande links kunt u het reisverslag te lezen. Het geheel is in drie delen opgesplitst:
Deel 1: De eerste dagen 
Deel 2: Jeruzalem
Deel 3: Slot

ds. Eric Matser
 
Archief berichten Corona tijd Archief berichten Corona tijd

 
Er verschenen in de tijd van Corona veel berichten. Om de site overzichtelijk te houden hebben we de meeste eerder geplaatste berichten zoals de nieuwsbrieven (gemeente ontmoetingen) uit die tijd op een archief pagina gezet. Via dat archief kunt u deze berichten dan eenvoudig op uw gemak (nog eens) lezen door te klikken op de link van het betreffende bericht.

Klik op de knop hieronder om het archief te openen.


 
lees meer »