COLLECTEBUSJE COLLECTEBUSJE

w kerk, de Develhofgemeente, heeft een groeiend aantal leden die door ouderdom of ziekte niet meer in staat zijn de reguliere kerkdiensten bij te wonen. Om deze leden toch zoveel mogelijk bij onze kerkgemeenschap te blijven betrekken is een groot aantal pastorale medewerkers actief voor een regelmatig bezoekje en hebben we de mogelijkheid gecreëerd om de kerkdiensten via een internetverbinding met beeld en geluid live of op een later tijdstip te volgen. Door de inzet van vele vrijwilligers en met de moderne hulpmiddelen proberen we zo invulling te geven aan onze kerkgemeenschap in de huidige tijd, die helaas een steeds dalend kerkbezoek laat zien. Tijdens de diensten is er voor de aanwezigen de mogelijkheid om een geldelijke bijdrage te doen ter bestrijding van kosten of voor specifieke doelen middels de collecten maar het dalend bezoekersaantal heeft uiteraard ook zijn weerslag op de opbrengst van deze collecten. Wij vragen daarom of we bij u een collectebusje mogen plaatsen, zodat ook u in de gelegenheid bent om tijdens het volgen van onze dienst, of op elk ander moment, een kleine bijdrage daarin te doen en zo uw verbondenheid met onze kerk gestalte te geven. Uw pastorale medewerker laat graag een busje bij u achter en ruilt dat dan bij een volgend bezoek om voor een leeg busje. De gevulde busjes worden bij het diaconaat ingeleverd en de opbrengst wordt 50:50 verdeeld tussen kerk en diaconie. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en wensen u Gods zegen toe.
Cees van Breugel, namens het College van kerkrentmeesters
Metha van der Net, namens de kerkenraad

 
Op de koffie bij de kerkenraad Op de koffie bij de kerkenraad

Iedere 1e zondag van de maand kunt u direct na de dienst onder het genot van een kopje koffie of thee in gesprek met enkele leden van de kerkenraad.
Wij ontvangen u graag in de ontmoetingsruimte aan tafel bij de kleine vergaderzaal.