spaardoosjes spaardoosjes

Spaardoosjes
 
Dit jaar willen wij in de 40-dagentijd weer spaardoosjes uitdelen,niet alleen voor de kinderen maar voor ieder die mee wil doen.
Het doel waar wij deze keer voor willen sparen is de Irsa foundation, met een project voor waterputten in Cambodja. Deze stichting is opgericht door de familie Visser van Vissergroen B.V.na een bezoek aandit land.
Het doel van de stichting is omschreven als “het verbeteren van de leef-en woonomstandigheden van mensen die beneden het minimale bestaansniveau moeten leven”.
Zij werden getroffen door de bijzonder primitieve omstandigheden en het gebrek aan water in dit warme land.
Nu worden er actie’s gevoerd om waterputten en pompen te realiseren.Er zijn al een aantal pompen geplaatst.
Verleden jaar is er ook een ontmoeting geweest met Sjoerd Westerman en Marieke den Boer toen zij daar vrijwilligerswerk deden.Duidelijk werd dat er hierdoor een veel grotere groep mensen werd bereikt,die hulp hard nodig hadden.
Ook vanuit de Develhofgemeente is met giften van sponsors een put geraliseerd, maar er zijn nog meer putten hard nodig en daar willen wij deze keer met de spaardoosjes aan bijdragen.
Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief van de Irsafoundation die ligt op het lectuurrek in de hal van onze kerk.
De diakenen

 
WELKOM WELKOM

Welkom op de website van onze gemeente.

Iedere zondag om half tien ben ook jij van harte welkom in onze kerk 'De Develhof'. Kijk bij Kerkdiensten voor de details. 

 
Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt

Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt
De Develhof
Laan van Nederhoven 21
3334 BN Zwijndrecht
078 - 6299500

Correspondentie via Scriba:
Dhr. F.A.A.S.  Imandt 
Ballade 89
3335 EM Zwijndrecht
078 - 6454542
e-mail:

Voorzitter van de kerkenraad
Metha van der Net - Rozendaal
Kijfhoek 28
3335 LE  Zwijndrecht
078-6772507 
e-mail:

 

lees meer ยป