gemeenteavond gemeenteavond

GEMEENTEAVOND MAANDAG 20 MEI
Onze gemeente bestaat wel uit veel verschillende mensen en
misschien wel net zoveel meningen. Toch hebben we iets
gemeenschappelijks, daarom komen we elke zondag bij elkaar.
We willen als kerkenraad met u praten over wat we
gemeenschappelijk hebben. Over het nu en over onze
toekomst. Wilt u maandag 20 mei vrijhouden? De uitnodiging
volgt nog.
R. Slotema, scriba

 
Paasdoosjes Paasdoosjes

HET WERK VAN DE RUDOLPHSTICHTING
Wat is de Rudolphstichting wat doen ze en waaruit en voor wie? Vanuit naastenliefde en diaconale opdracht De Rudolphstichting werkt al honderd jaar vanuit het gedachtegoed van de oprichter, dominee Rudolph. Zijn motto: als iemand buiten de maatschappij valt, dan is er niets mis met
die persoon, dan is er iets mis met de maatschappij, want voor iedereen moet er een plek zijn. En als zo’n plek er nog niet is, dan moeten we die maken. Deze zorg voor kwetsbaren is de kern van deze organisatie.
De Rudolphstichting zet zich in voor uithuisgeplaatste, kwetsbare en beschadigde kinderen uit heel Nederland. Deze kinderen hebben allemaal heel veel meegemaakt: van verwaarlozing en misbruik tot  verslavingsproblemen of psychische problemen bij de ouders. In combinatie met hun eigen ontwikkelingsproblemen zoals: autisme, ADHD of andere problematiek leidt dit tot onhoudbare situaties waarbij vaak uithuisplaatsing de enige oplossing is.Voor deze kinderen is opgroeien in een gezinshuis de beste oplossing en de Rudolphstichting biedt daarvoor ruimte. In het jeugddorp De Glind zijn er een aantal en ook verspreid over de rest van het land. Dit jaar is de opbrengst van de paasdoosjes van de Develhof bestemd voor de Rudolphstichting. Van harte aanbevolen. Wilt u meehelpen met een nieuw begin voor deze kinderen? Lever daarom op eerste paasdag de spaardoosjes is. Het kan ook op Palmzondag of geef het aan een van de
diakenen. U kunt ook uw gift overmaken op de rekening van de diaconie NL55INGB0000193127 met vermelding “paasdoosjes”. VERGEET DE SPAARDOOSJES NIET!
Namens de diaconie, Aart van Joolingen

 
Welkom bij Develhof Welkom bij Develhof

Wij zijn de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt en zijn een onderdeel van PKN. Ons geloof in God de Vader, in zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest is de kern van ons gemeente-zijn en van de activiteiten die wij in en om ons kerkgebouw Develhof willen ontplooien.
Elke zondag is er om 9:30 een kerkdienst.

Meer weten?
- Meer info over de Develhof gemeente
- Meer info over activiteiten
- Met wie kan ik contact opnemen

 
Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt Develhof Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt DevelhofLaan van Nederhoven 21
3334 BN Zwijndrecht
078 - 6299500
alle post sturen naar dit adres

Correspondentie via Scriba:
Dhr. R. Slotema
e-mail:

Voorzitter van de kerkenraad
Metha van der Net - Rozendaal
e-mail:  


Meer informatie?
U kunt op deze pagina meer lezen over onze kerk en gemeente.

 
Waar kunt u ons vinden? Waar kunt u ons vinden?


 
Develhofkoor Develhofkoor

Zingt u mee?

Het Develhofkoor heeft medewerking verleend aan de kerkdienst op zondag 7 oktober 2018
De liturgiecommissie zou het op prijs stellen als het Develhofkoor zich regelmatig laat horen, mede omdat het een activiteit van de eigen gemeente is.
Er is een verzoek om op 1e Kerstdag mee te werken aan de dienst. 
Ook is er een voorstel om in de Adventstijd aan een Vesper mee te doen.
Deze Vesperdiensten worden gehouden in samenwerking met de andere PKN-kerken in Zwijndrecht in de verschillende kerken.
Op de betreffende zondag verleent dan het Develhofkoor haar medewerking bij de dienst in de Develhof. 

Wie van zingen houdt en mee wil doen, met dit project een of beide projecten, kan zich opgeven bij

Griti de Bondt, tel. 612 88 03.
 
 
 

 

 
Paascollecten Paascollecten

1ste collecte: Kerk
2de collecte: Diaconie

 
Te doen in de kerk Te doen in de kerk

Te doen in de kerk