leon van steenselen leon van steenselen

Zondag 24 februari zal proponent Leon van Steenselen in de
eredienst voorgaan. Leon is 28 jaar en woont met vrouw en
kind in Maasdam. Hij komt uit het “boerenleven”. Zijn familie
heeft veel affiniteit met de agrarische sector. Hij heeft
gestudeerd aan de VU in Amsterdam en volgt de
masteropleiding aan de Prot. Theologische Universiteit.
Omdat hij zijn preekbevoegdheid op zak heeft heb ik hem
uitgenodigd voor een dienst in onze Develhof. Komend uit een
hervormde traditie is het voor hem best spannend om voor te
gaan in een gereformeerde omgeving. Wij hopen op een
gezegende ontmoeting!
Uw “preekvoorziener”, Wim Los

 
40 dagen boekje 40 dagen boekje

VEERTIGDAGENTIJDBOEKJE
Nu we iedereen nieuwjaarswensen hebben gegeven, kijken we langzaam naar één van de belangrijkste feesten van het jaar: Pasen. Woensdag 6 maart gaan we de veertigdagentijd in en daar willen we graag als gemeente samen naar toe leven. Het veertigdagentijdboekje is daar een onderdeel van. Omdat we dit als gemeente beleven, willen we dit boekje ook als
gemeente maken. Daarom vragen we u: waar denkt u aan bij Pasen? Misschien schiet er wel een gedicht te binnen, een bijbeltekst, een wijsheid of misschien wel een recept. Al uw inzendingen zijn van harte welkom en ontvangen we graag voor 3 maart via 


We kijken uit
naar uw bijdrage! 
Namens de werkgroep, José de Jong

 
Nashville verklaring Nashville verklaring

Mede namens onze predikant ds E.G. Matser onderschrijven wij de verklaring van de scriba van de generale synode van de PKN. De Nashville verklaring past niet bij onze kerk. LHBT'ers zijn welkom in onze kerk. Daar geen misverstand over.

Ds. René de Reuver, scriba generale synode, betreurt de naar Nederland overgewaaide Nashville-verklaring.

De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.

Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.

In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.

Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.

Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.

Ds. René de Reuver, scriba generale synode

 
Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt Develhof Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt DevelhofLaan van Nederhoven 21
3334 BN Zwijndrecht
078 - 6299500
alle post sturen naar dit adres

Correspondentie via Scriba:
Dhr. R. Slotema
e-mail:

Voorzitter van de kerkenraad
Metha van der Net - Rozendaal
e-mail:  


Meer informatie?
U kunt op deze pagina meer lezen over onze kerk en gemeente.

 
Waar kunt u ons vinden? Waar kunt u ons vinden?


 
Develhofkoor Develhofkoor

Zingt u mee?

Het Develhofkoor heeft medewerking verleend aan de kerkdienst op zondag 7 oktober j.l.
De liturgiecommissie zou het op prijs stellen als het Develhofkoor zich regelmatig laat horen, mede omdat het een activiteit van de eigen gemeente is.
Er is een verzoek om op 1e Kerstdag mee te werken aan de dienst. 
Ook is er een voorstel om in de Adventstijd aan een Vesper mee te doen.
Deze Vesperdiensten worden gehouden in samenwerking met de andere PKN-kerken in Zwijndrecht in de verschillende kerken.
Op de betreffende zondag verleent dan het Develhofkoor haar medewerking bij de dienst in de Develhof. 

Wie van zingen houdt en mee wil doen, met dit project een of beide projecten, kan zich opgeven bij

Griti de Bondt, tel. 612 88 03.
 
 
 

 

 
Collecte 24 februari Collecte 24 februari

1ste collecte: Kerk
2de collecte: Onderhoud gebouwen en interieur

 
Te doen in de kerk Te doen in de kerk

Te doen in de kerk