Bericht rond het Coronavirus Bericht rond het Coronavirus

-Kerkdiensten geannuleerd-


Op advies van het RIVM en de Protestantse Kerk van Nederland worden de kerkdiensten voorlopig tot en met maandag 1 juni afgelast. Dit betekent dat we ook op Palmpasen niet mogen samenkomen. Juist als iets wegvalt, zoals nu de wekelijkse erediensten, worden wij ons meer dan ooit bewust hoe waardevol deze samenkomsten zijn. Om samen de lofzang gaande te houden en bemoedigd te worden door Gods Woord en zijn Geest.

De fysieke contacten ook op pastoraal gebied worden zoveel mogelijk beperkt maar telefonisch zijn de predikant en pastorale medewerkers bereikbaar.


Vervangend Meditatie en gebed

Als vervanging voor de vele te vervallen kerkdiensten zal dominee Matser elke zondag (zolang er geen erediensten gehouden mogen worden) een meditatie en een gebed uitspreken, wat wordt afgewisseld door muziek.

Zie voor een directe link naar de uitzending en voor verdere informatie het wijkbericht 'Rond de Erediensten


Houd de website in de gaten, nadere berichten volgen.


 
 
Wekelijkse actuele informatie Wekelijkse actuele informatieKijk op de wijkberichten pagina voor de actuele berichten 

Deze week:
 
  • ivm Coranamaatregelen alle kerkdiensten en andere activiteiten in maart afgelast!
    Iedere zondagochtend wordt er een online meditatie en gebed uitgezonden, Deze kunt u meekijken of later nog terugkijken. Zie voor verdere informatie het wijkbericht 'Rond de Erediensten
  • Palmzondag - Maak een Palmpasenstok en stuur er een foto van op!
  • 40 dagentijd kalneder meditaties
  • Bericht van uw dominee en kerkeraad
  • Bemoediging van ds. Eric Matser
  • Verhaal Maar de lente wist het niet…
  • Archief berichten Corona tijd beschikbaar
 
  • Vergeet ook de collectes niet!
 
Welkom bij Develhof Welkom bij Develhof
Wij zijn de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt en zijn een onderdeel van PKN. Ons geloof in God de Vader, in zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest is de kern van ons gemeente-zijn en van de activiteiten die wij in en om ons kerkgebouw Develhof willen ontplooien.
Normaal gesproken: Elke zondag is er om 9:30 een kerkdienst.
Nu helaas even niet (t/m 31 maart) ivm Corona maatregelen!

Meer weten?
- Meer info over de Develhof gemeente
- Meer info over activiteiten (Agenda)
- Met wie kan ik contact opnemen
 
Waar kunt u ons vinden? Waar kunt u ons vinden?

 
Te doen in de kerk Te doen in de kerk
Activiteiten en Agenda 
 
Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt Develhof Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt Develhof


Laan van Nederhoven 21
3334 BN Zwijndrecht
078 - 6299500
alle post sturen naar dit adres

Correspondentie via Scriba:
Dhr. R. Slotema
e-mail:

Voorzitter van de kerkenraad
Metha van der Net - Rozendaal
e-mail:  


Meer informatie?
U kunt op deze pagina meer lezen over onze kerk en gemeente.